E-doręczenia – nowy wymiar administracji publicznej 2023 - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r. termin wdrożenia e-Doręczeń zostaje przesunięty z 10 grudnia 2023r. na 30 grudnia 2023r. 

  E-doręczenia w administracji publicznej - Kto powinien zainwestować w szkolenia?

  Celem wprowadzenia tej cyfryzacji, jest usprawnienie funkcjonowania placówek administracyjnych. Niesie to za sobą duże zmiany, w związku z czym wychodzimy z inicjatywą kompleksowych szkoleń dla organów administracji publicznej, które w fachowy sposób przygotują Cię do nowych wyzwań przesyłem w postaci elektronicznej.

  E-doręczenia w administracji publicznej - Poznaj ustawę o doręczeniach ze szkoleniami Centrum Verte

  W dużym skrócie e-doręczenia to cyfrowa forma komunikacji obywateli oraz przedsiębiorców z administracją publiczną. Z naszych szkoleń dowiesz się najważniejszych rzeczy odnośnie wymiany korespondencji w formie elektronicznej oraz jakie zmiany wprowadziła do niej ostatnia nowelizacja ustawy ministerstwa cyfryzacji. Wypełnił formularz kontaktowy i zapisz się na szkolenia już dziś. 

  Jeśli jesteś dyrektorem placówki publicznej, mogą Cię zainteresować również inne szkolenia z finansów dla sektora publicznego np. księgowość i podatki czy zamówienia publiczne

  Program szkolenia

  1. Zmiany w e-doręczeniach po nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych.

  2. E-doręczenia w administracji publicznej (JST):

  • znaczenie potwierdzenia wysłania i otrzymania pisma w postępowaniach,
  • na czym polega e-doręczenie,
  • od kiedy ustawa wchodzi w życie,
  • zakres obowiązywania i wyłączenia,
  • zmiany w obiegu dokumentacji i konieczność dostosowania się podmiotu publicznego do zmian,
  • wymogi techniczne i organizacyjne do prawidłowego funkcjonowania elektronicznych systemów w administracji,
  • praca zdalna lub telepraca w administracji publicznej.

  3. Wnoszenie pism do urzędu:

  • doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym – zakres regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego
  • zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie formy dokumentu elektronicznego oraz e-doręczenia ze szczególnym omówieniem art. 393 k.p.a.
  • wymogi formalne i wynikające z wewnętrznych unormowań,
  • prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej,
  • elektroniczna skrzynka podawcza – wymogi i ograniczenia,
  • zmiany w prowadzeniu dokumentacji w zakresie: rejestracji, obiegu i przysłania dokumentacji,
  • data doręczenia do urzędu,
  • potwierdzenie odbioru w wersji elektronicznej i papierowej

  4. Zakres regulacji ustawy:

  • obowiązek stosowanie e-doręczeń,
  • podmioty publiczne i niepubliczne,
  • dokument elektroniczny,
  • znaczenie adresu do doręczeń elektronicznych i papierowych,
  • usługa hybrydowa,
  • skrzynka doręczeń elektronicznych i rejestracja doręczenia elektronicznego,
  • znaczenie operatorów pocztowych w obiegu dokumentacji.

  5. Doręczenia z wykorzystaniem wersji elektronicznej:

  • znacznie posiadania wpisu do bazy adresów do doręczeń,
  • doręczenie elektroniczne,
  • doręczenie „hybrydowe”,
  • pozostałe sposoby doręczeń,

  6. Podpis cyfrowy:

  • rodzaje stosowanych podpisów w administracji od własnoręcznego po elektroniczny,
  • znaczenie właściwej formy podpisu lub potwierdzenia dla postępowań administracyjnych,
  • weryfikacja podpisów elektronicznych.

  7. Co zmieni e-doręczenie w pracach urzędów i organów:

  • znaczenie możliwości dokonywania wyboru w sposobie prowadzenia korespondencji tj. wersja papierowa czy elektroniczna?
  • nowe możliwości dla sposobów pracy i załatwiania spaw w sytuacjach awaryjnych lub szczególnych ( np. pandemia Covid-19),
  • możliwości stosowania doręczeń i otrzymywania korespondencji przez całą dobę,
  • szansa do skuteczniejsze doręczenia bez konieczności osobistego kontaktu i oczekiwania na usługi operatorów pocztowych,
  • racjonalizacja kosztów oraz szybkość prowadzenia korespondencji,ale też wzrost kosztów zapewnienia sprawnej infrastruktury technicznej,
  • zagrożenia dla administracji ze strony cyberprzestępczości.