E-doręczenia w jednostkach systemu oświaty - nowy obowiązek - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Omówienie podstaw prawnych

  2. Jednostka systemu oświaty jako podmiot zobowiązany do stosowania nowych przepisów- omówienie zasad obowiązujących od 30 grudnia 2023 r.

  3. Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych

  • zakres przedmiotowy ustawy,
  • katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • obowiązki podmiotów publicznych.

  4. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, w tym w szczególności:

  • tryb utworzenia adresu,
  • aktywacja adresu,
  • rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

  5. Baza adresów elektronicznych:

  • zakres przetwarzanych danych,
  • podstawa wpisu do bazy,
  • aktualizacja danych,
  • zasady wpisu do bazy.

  6. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego:

  • czym jest PURDE- omówienie definicyjne,
  • obowiązki operatora wyznaczonego,
  • dowody wysłania i otrzymania,
  • skuteczność doręczeń,

  7. Publiczna usługa hybrydowa

  • czym jest PUH?
  • od kiedy realnie będzie funkcjonowała PUH?
  • Poczta Polska jako operator PUH – obowiązki,
  • zasady przekształcania korespondencji,
  • tajemnica korespondencji,

  8. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje.

  9. Zakładanie skrzynki do doręczeń elektronicznych – na przykładzie:

  • omówienie procesu krok po kroku,
  • dokumentacja jaka musi przygotować dyrektor w związku z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych,
  • rola administratora skrzynki,
  • uprawnienia pracowników, którym udzielono dostępu do skrzynki.

  10. Jak poruszać się po skrzynce do e-doręczeń:

  • logowanie,
  • tworzenie korespondencji,
  • wyszukiwanie adresatów w bazie,
  • wysyłanie korespondencji,
  • kiedy korespondencja będzie skutecznie doręczona- odpowiedź na pytanie,
  • zarządzanie skrzynką.