E-doręczenia w jednostkach systemu oświaty - nowy obowiązek - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 12.12.2023r. godz. 9.00.
 • 19.12.2023r. godz. 9.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Aktualizacja

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r. termin wdrożenia e-Doręczeń zostaje przesunięty z 10 grudnia 2023r. na 30 grudnia 2023r. 

 

Od kiedy przedszkole, szkoła i inna placówka oświatowa ma obowiązek stosowania e-Doręczeń?

Zgodnie z informacją podaną na stronie https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

"Podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych.

Jeżeli organem prowadzącym dla nich jest jednostka samorządu terytorialnego, to powinny stosować e-Doręczenia od 10 grudnia 2023 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Natomiast W zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej termin to 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Jeśli organem prowadzącym jest minister, to terminem na wprowadzenie e-Doręczeń jest 10  grudnia 2023 r. zarówno w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 1 tej ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Za działalność tych podmiotów odpowiada organ prowadzący. Organizacyjnie są one formą wykonywania jego zadań oświatowych i zespołem środków wyodrębnionym ze środków organu prowadzącego. Nie mają osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu organu prowadzącego, a dochody odprowadzają na jego rachunek. Z tych powodów termin na wprowadzenie e-Doręczeń jest dla nich taki sam jak dla organu prowadzącego, który je założył."

Program szkolenia

1. Omówienie podstaw prawnych

2. Jednostka systemu oświaty jako podmiot zobowiązany do stosowania nowych przepisów- omówienie zasad obowiązujących od 30 grudnia 2023 r.

3. Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych

 • zakres przedmiotowy ustawy,
 • katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
 • obowiązki podmiotów publicznych.

4. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, w tym w szczególności:

 • tryb utworzenia adresu,
 • aktywacja adresu,
 • rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

5. Baza adresów elektronicznych:

 • zakres przetwarzanych danych,
 • podstawa wpisu do bazy,
 • aktualizacja danych,
 • zasady wpisu do bazy.

6. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego:

 • czym jest PURDE- omówienie definicyjne,
 • obowiązki operatora wyznaczonego,
 • dowody wysłania i otrzymania,
 • skuteczność doręczeń,

7. Publiczna usługa hybrydowa

 • czym jest PUH?
 • od kiedy realnie będzie funkcjonowała PUH?
 • Poczta Polska jako operator PUH – obowiązki,
 • zasady przekształcania korespondencji,
 • tajemnica korespondencji,

8. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje.

9. Zakładanie skrzynki do doręczeń elektronicznych – na przykładzie:

 • omówienie procesu krok po kroku,
 • dokumentacja jaka musi przygotować dyrektor w związku z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych,
 • rola administratora skrzynki,
 • uprawnienia pracowników, którym udzielono dostępu do skrzynki.

10. Jak poruszać się po skrzynce do e-doręczeń:

 • logowanie,
 • tworzenie korespondencji,
 • wyszukiwanie adresatów w bazie,
 • wysyłanie korespondencji,
 • kiedy korespondencja będzie skutecznie doręczona- odpowiedź na pytanie,
 • zarządzanie skrzynką.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody