Elektronizacja dokumentacji - e-doręczenia od 30 grudnia 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r. termin wdrożenia e-Doręczeń zostaje przesunięty z 10 grudnia 2023r. na 30 grudnia 2023r. 

  Program szkolenia

  1. Przedmiot regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych.

  2. Założenia i skuteczność doręczeń elektronicznych.

  3. Doręczenia elektroniczne a procedura administracyjna.

  4. Rola operatora wyznaczonego w doręczeniach elektronicznych.

  5. Kogo obejmie obowiązek wdrożenia doręczeń elektronicznych?

  6. Utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych i jego obsługa.

  7. Baza adresów elektronicznych.

  8. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

  9. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

  10. Publiczna usługa hybrydowa.

  11. Problematyka wskazywania adresu do doręczeń.

  12. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych.

  13. Moment doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

  14. Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych w ramach usługi on-line świadczonej przez podmiot publiczny.

  15. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.

  16. Adresy doręczenia.

  17. Brak możliwości doręczenia elektronicznego a praktyka funkcjonowania organu.

  18. Doręczenie tradycyjne z pominięciem doręczenia elektronicznego.

  19. EPUAP a przepisy przejściowe.

  20. Zasady współpracy podmiotu publicznego i operatora wyznaczonego.

  21. Zmiany w przepisach KPA o doręczeniach.

  22. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.

  23. Instytucja wzoru podania.

  24. Sporządzanie odpisu dokumentu.

  25. Sposoby doręczania decyzji administracyjnej.

  26. Doręczenia elektroniczne – opracowanie obowiązkowej dokumentacji w urzędzie.

  27. Doręczenia elektroniczne a RODO.