Inwentaryzacja doraźna, ciągła, zdawczo-odbiorcza, drogą porówna z odpowiednimi dokumentami. Zmiana kierownika, likwidacja jednostki, łączenie jednostek, reorganizacja jednostki, kradzież w praktyce - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu różnego rodzaju sposobów i metod inwentaryzacji  oraz praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów i interpretacji w tym zakresie.

  Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za inwentaryzację znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.

  Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

   

  Program szkolenia

  1. Przedmiot inwentaryzacji – pojęcie środków trwałych i ich struktura:

  • Pojęcie środka trwałego wg ustawy o rachunkowości;
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jako pomoc określaniu przedmiotu inwentaryzacji (zakresu obiektu środka trwałego)

  2. Obiekt inwentarzowy środka trwałego:

  • Pojedynczy obiekt inwentarzowy
  • Zbiorczy obiekt inwentarzowy
  • Sieciowe środki trwałe

  3. Inwentaryzacja – podstawy prawne.

  4. Rodzaje inwentaryzacji, w tym m.in.:

  • inwentaryzacja pełna;
  • inwentaryzacja ciągła;
  • inwentaryzacja kontrolna;
  • inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.
  • Metodą porównania dokumentów

  5. Specyfika poszczególnych rodzajów inwentaryzacji:

  • Przedmiot inwentaryzacji
  • Bieżąca ewidencja ilościowo-wartościowa aktywów objętych inwentaryzacją
  • Regulacje wewnętrzne w zakresie inwentaryzacji normujące szczegółowo przebieg inwentaryzacji
  • Podział jednostki na pola spisowe;
  • Harmonogramu spisu,
  • Zasady prowadzenia spisu z natury przy inwentaryzacji ciągłej

  6. Organizacja inwentaryzacji doraźnej, ciągłej zdawczo-odbiorczej, drogą porównania z odpowiednimi dokumentami:

  • zadania komórki inwentaryzacyjnej;
  • zadania komisji inwentaryzacyjnej;
  • zadania zespołu spisowego.

  7. Dokumentacja inwentaryzacji doraźnej, ciągłej zdawczo-odbiorczej, drogą porównania z odpowiednimi dokumentami

  • plan inwentaryzacji;
  • zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
  • harmonogram prac inwentaryzacyjnych;
  • arkusz spisu z natury;
  • protokół inwentaryzacji kasy;
  • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane przed inwentaryzacją;
  • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane po rozliczeniu inwentaryzacji;
  • sprawozdanie kontroli inwentaryzacji;
  • sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej;
  • decyzja poinwentaryzacyjna.

  8. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów:

  • terminy i częstotliwość obowiązkowej inwentaryzacji zapasów (w tym zasady przeprowadzania inwentaryzacji okresowych i ciągłych);
  • dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej
   i sprawnej inwentaryzacji zapasów;
  • odpowiednie stosowanie regulacji stanowiska również
   do inwentaryzacji metodą spisu z natury innych składników majątkowych (np. środków trwałych, gotówki w kasie);
  • przygotowanie, przeprowadzenie, rozliczenie
   i udokumentowanie spisu z natury.

  9. Rozliczenie inwentaryzacji doraźnej, ciągłej zdawczo-odbiorczej – ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

  10. Inne metody i terminy inwentaryzacji:

  • metoda spisu z natury (etapy, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie);
  • metoda uzgadniania salda;
  • metoda weryfikacji.

  11. Odpowiedzialność za inwentaryzację:

  • odpowiedzialność kierownika za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury;
  • odpowiedzialność materialna pracowników;
  • odpowiedzialność za inwentaryzację.

  12. Zagadnienia problemowe:

  • Inwentaryzacja metodą porównania dokumentacji na terenie strzeżonym – jak często przeprowadzać
  • Inwentaryzacja paliwa w samochodach
  • Czy inwentaryzacja w zdawczo – odbiorcza może zastąpić inwentaryzację na koniec roku
  • Czy osoba odchodząca na emeryturę ma obwiązek uczestniczenia w inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej
  • Kto inicjuje inwentaryzację zdawczo – odbiorczą
  • Czy jest obowiązek prowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej
  • Kiedy można stosować inwentaryzację ciągłą

  13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.