Kadry w oświacie po zmianach w 2023 roku - kluczowe zmiany dla jednostek oświaty - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 24.10.2023r., godz. 09.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Zmiany w Kodeksie Pracy i ich wpływ na zatrudnianie nauczycieli w 2023 roku:

 • treść umowy o pracę – elementy obowiązkowe i opcjonalne w umowie,
 • umowa na czas określony – nowe zadania pracodawcy,
 • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne a odmowa akceptacji,
 • nowe przerwy w pracy i dni wolne od pracy,
 • szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia – kiedy należy wydać nową informację

2. Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia:

 • o jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
 • treść informacji o warunkach zatrudnienia

3. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi oraz niepedagogicznymi po zmianach KP w 2023 roku:

 • rodzaje umów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony,
 • zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach,
 • zmiana wymiaru etatu – obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające),
 • rozwiązanie umowy  z inicjatywy nauczyciela (w tym również w trakcie roku szkolnego),
 • rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn po stronie nauczyciela – utrata zdolności do pracy, negatywna ocena pracy,
 • nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego w terminie a zwolnienie z pracy nauczyciela,
 • okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia,
 • zasady ustalania wysokości odprawy.

4. Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach – problemu praktyczne:

 • zasady łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednej umowy o pracę,
 • dwie umowy o pracę i ich wpływ na normy wymiaru czasu pracy,
 • zatrudnianie w zespołach szkół (feryjnych i nieferyjnych) na umowę na czas określony i nieokreślony.

5. Godziny dostępności w pytaniach i odpowiedziach.

6. Zmiany w zakresie zasad przydzielania godzin ponadwymiarowych.

7. Zmiany w zakresie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 lipca 2023r.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody