Kadry w oświacie po zmianach w 2024 roku - kluczowe zmiany dla jednostek oświaty - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zmiany w Kodeksie Pracy i ich wpływ na zatrudnianie nauczycieli w 2024 roku:

  • treść umowy o pracę – elementy obowiązkowe i opcjonalne w umowie,
  • umowa na czas określony – nowe zadania pracodawcy,
  • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne a odmowa akceptacji,
  • nowe przerwy w pracy i dni wolne od pracy,
  • szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia – kiedy należy wydać nową informację

  2. Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia:

  • o jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
  • treść informacji o warunkach zatrudnienia

  3. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi oraz niepedagogicznymi po zmianach KP w 2023 roku:

  • rodzaje umów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony,
  • zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach,
  • zmiana wymiaru etatu – obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające),
  • rozwiązanie umowy  z inicjatywy nauczyciela (w tym również w trakcie roku szkolnego),
  • rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn po stronie nauczyciela – utrata zdolności do pracy, negatywna ocena pracy,
  • nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego w terminie a zwolnienie z pracy nauczyciela,
  • okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia,
  • zasady ustalania wysokości odprawy.

  4. Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach – problemu praktyczne:

  • zasady łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednej umowy o pracę,
  • dwie umowy o pracę i ich wpływ na normy wymiaru czasu pracy,
  • zatrudnianie w zespołach szkół (feryjnych i nieferyjnych) na umowę na czas określony i nieokreślony.

  5. Godziny dostępności w pytaniach i odpowiedziach.

  6. Zmiany w zakresie zasad przydzielania godzin ponadwymiarowych.

  7. Zmiany w zakresie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 lipca 2023r.