Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych – planowane zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 lipca 2024r. - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 28.06.2024r. godz. 10.00.
 • 17.07.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

W 2023 roku zmianie uległy przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Dodano nowe podziałki klasyfikacji dotyczące m. in. ochrony przyrody i krajobrazu, wpływów podatkowych, oraz zmieniono nazwy paragrafów

Zmianie uległy objaśnienia do paragrafów dotyczących opłat jak również dotacji w zakresie wydatków. Zmiany mają również charakter dostosowujący i redakcyjny.

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych po zmianach w 2023 roku, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.

Szkolenie potrwa około 3-4 godzin. Po odbytym szkoleniu otrzymasz nagranie dostępne 24h!

 

Program szkolenia

1. Planowane zmiany w klasyfikacji budżetowej:

 • Zmiana objaśnień dla rozdziału „75867 Krajowy Plan Odbudowy”.
 • Dodanie nowych rozdziałów w dziale „801 – Oświata i wychowanie”:
 • Zmiana nazwy rozdziału „85205”
 • Dodanie rozdziału „85518 Świadczenie wspierające” w dziale „855 – Rodzina”.
 • Zmiana objaśnień dla czwartej cyfry „7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich”.
 • Modyfikacja grupy wydatków dla „Dotacje i subwencje”, „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” oraz „Wydatki majątkowe”.
 • Dodanie nowych paragrafów, m.in.:
  • „215 Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego”
  • „312 Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów”
  • „673-676 Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład”.
  • Dodanie paragrafu „954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych”.

2. Jaki czas mają jednostki samorządu terytorialnego mają  na dostosowanie uchwał budżetowych do nowych przepisów?

3. Jaki jest czas na zmianę  w nazewnictwie rozdziałów do planowania budżetu państwa na rok 2025?

4. Zakres klasyfikacji środków publicznych:

 • Co podlega klasyfikacji budżetowej
 • Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej
 • Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji
 • Dekretacja dowodu księgowego
 • Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów
 • Klasyfikacja paragrafów dochodów
 • Klasyfikacja paragrafów wydatków

5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone nowelą z 11 lipca 2023 r., obowiązujące od 01.01.2023 r. i zmiany, które mają zastosowanie w 2024 r.:

 • nowe rozdziały: „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług. „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, „Planowane wpływy od osób prawnych”, „Planowane wpływy z podatku akcyzowego”, „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”, „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
 • Termin dostosowania uchwał przez JST na 2023 r.
  zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia, m. in.:
  266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów”
  § 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
  § 204 „Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
 • inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa

6. Zagadnienia problemowe:

 • Praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków
 • Klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
 • Kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
 • Klasyfikacja refundacji wydatków
 • Powiązanie wydatków na kontach księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 1. Konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe
 2. Powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje
 3. Ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011

7. Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:

 • Klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu
 • Klasyfikacja odszkodowania
 • Klasyfikacja wadium
 • Klasyfikacja dochodów sądowych
 • Klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe

8. Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:

 • Klasyfikacja wydatków na szkolenia podróże służbowe pracowników
 • Wydatek na wykonanie zlecenia to wydatek związany z usługą czy umową cywilnoprawną malowanie ścian
 • Klasyfikacja umów ubezpieczenia
 • Klasyfikacja nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
 1. montaż instalacji przeciwpożarowej czy to usługa remont czy inwestycja?
 2. klasyfikacja zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł
 3. klasyfikacja wydatków na utrzymanie strony internetowej
 4. odbudowa drogi o wartości 150.000 zł jaki paragraf klasyfikacji?
 5. klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej, zakup piłek do gry, materacy, mioteł i drobnego wyposażenia.
 6. klasyfikacja wydatków na pierwsze wyposażenie remontowanego pomieszczenia. Montaż klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remont piwnicy z montażem regałów na książki
 • Klasyfikacja rozszerzenia gwarancji
 • Zakup butli z wodą jaki paragraf klasyfikacji budżetowej. Czy to jest żywność czy zakup materiałów i wyposażenia?
 • Zakup art. spożywczych na potrzeby promocji jaki paragraf klasyfikacji budżetowej?
 • Klasyfikacja zakupu produktów do przygotowania obiadu?
 • Klasyfikacja zakupu paczek „artykuły drogeryjne i chemiczne” zakup czy pomoc społeczna?
 • Klasyfikacja prania odzieży własnej osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznych?
 • Klasyfikacja zakupu paczek „żywność” czy to zakup żywności czy pomoc społeczna?
 • Klasyfikacja badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych. Usługa czy badania lekarskie?
 • W jakim paragrafie należy ująć uzupełnienie butli gazem propan-butan – § 4210 czy § 4260?
 • Klasyfikacja opłat abonamentu RTV

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody