Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych – zmiany obowiązujące od 2023 r. w praktyce - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W 2023 roku zmianie uległy przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Dodano nowe podziałki klasyfikacji dotyczące m. in. ochrony przyrody i krajobrazu, wpływów podatkowych, oraz zmieniono nazwy paragrafów

  Zmianie uległy objaśnienia do paragrafów dotyczących opłat jak również dotacji w zakresie wydatków. Zmiany mają również charakter dostosowujący i redakcyjny.

  Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych po zmianach w 2023 roku, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

  Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.

  Szkolenie potrwa około 3-4 godzin. Po odbytym szkoleniu otrzymasz nagranie dostępne 24h!

   

  Program szkolenia

  1. Zakres klasyfikacji środków publicznych:

  • Co podlega klasyfikacji budżetowej
  • Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej
  • Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji
  • Dekretacja dowodu księgowego
  • Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów
  • Klasyfikacja paragrafów dochodów
  • Klasyfikacja paragrafów wydatków

  2. Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone nowelą z 11 lipca 2023 r., obowiązujące od 01.01.2023 r. i zmiany, które mają zastosowanie w 2024 r.:

  • nowe rozdziały: „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług. „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, „Planowane wpływy od osób prawnych”, „Planowane wpływy z podatku akcyzowego”, „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”, „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
  • Termin dostosowania uchwał przez JST na 2023 r.
   zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia, m. in.:
   266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów”
   § 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
   § 204 „Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
  • inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa

  3. Zagadnienia problemowe:

  • Praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków
  • Klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
  • Kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
  • Klasyfikacja refundacji wydatków
  • Powiązanie wydatków na kontacj księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
  1. Konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe
  2. Powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje
  3. Ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011

  4. Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:

  • Klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu
  • Klasyfikacja odszkodowania
  • Klasyfikacja wadium
  • Klasyfikacja dochodów sądowych
  • Klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe

  5. Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:

  • Klasyfikacja wydatków na szkolenia podróże służbowe pracowników
  • Wydatek na wykonanie zlecenia to wydatek związany z usługą czy umową cywilnoprawną malowanie ścian
  • Klasyfikacja umów ubezpieczenia
  • Klasyfikacja nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  1. montaż instalacji przeciwpożarowej czy to usługa remont czy inwestycja?
  2. klasyfikacja zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł
  3. klasyfikacja wydatków na utrzymanie strony internetowej
  4. odbudowa drogi o wartości 150.000 zł jaki paragraf klasyfikacji?
  5. klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej, zakup piłek do gry, materacy, mioteł i drobnego wyposażenia.
  6. klasyfikacja wydatków na pierwsze wyposażenie remontowanego pomieszczenia. Montaż klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remont piwnicy z montażem regałów na książki
  • Klasyfikacja rozszerzenia gwarancji
  • Zakup butli z wodą jaki paragraf klasyfikacji budżetowej. Czy to jest żywność czy zakup materiałów i wyposażenia?
  • Zakup art. spożywczych na potrzeby promocji jaki paragraf klasyfikacji budżetowej?
  • Klasyfikacja zakupu produktów do przygotowania obiadu?
  • Klasyfikacja zakupu paczek „artykuły drogeryjne i chemiczne” zakup czy pomoc społeczna?
  • Klasyfikacja prania odzieży własnej osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznych?
  • Klasyfikacja zakupu paczek „żywność” czy to zakup żywności czy pomoc społeczna?
  • Klasyfikacja badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych. Usługa czy badania lekarskie?
  • W jakim paragrafie należy ująć uzupełnienie butli gazem propan-butan – § 4210 czy § 4260?
  • Klasyfikacja opłat abonamentu RTV