II Ogólnopolska Konferencja Kadrowo-Płacowa ONLINE

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  II Ogólnopolska Konferencja, która skierowana jest do osób zajmujących się kadrami i płacami, będzie efektem naszej długoletniej współpracy z jednostkami administracji publicznej oraz firmami.

  Rok 2023 przyniósł wiele zmian dla działów kadr i płac, a kolejne zmiany są już zapowiadane. Dlatego realizujemy wydarzenie, które pozwoli Wam ugruntować już nabyte informacje i przygotować się na kolejne zmiany w 2024.

  Bądź z nami! Dołącz do społeczności kadrowych, którą sukcesywnie tworzymy od kilku lat! Zdobywaj wiedzę i wymieniaj się doświadczeniami! Omówimy wszystkie bieżące zmiany i problemy, stworzymy dla Was możliwość wymiany informacji i doświadczeń, zapewnimy panel, podczas którego będziecie mogli zadawać pytania.

  Program szkolenia

  1. Strategie zatrudnia cudzoziemców w firmach. Cudzoziemcy z bliska (Europa), czy z daleka (Azja i Afryka)? Który wariant będzie lepszy?

  • Wskazania dla firm, które zastanawiają się gdzie znaleźć cudzoziemców i jak ich zatrudniać w najbliższym okresie oraz w perspektywie wielu lat,
  • Zaznaczenie charakterystyki cudzoziemców z krajów ościennych i z dalszych stron
  • Omówienie sposobów na zapewnianie innych elementów ważnych elementów przy zatrudnianiu cudzoziemców : zamieszkanie, transport, dokumentacja
  • Wyjaśnienie znaczenia dokumentacji pracowniczej przy zatrudnianiu cudzoziemców w zakresie bhp

  Daniel Pałyga

  2. Czy płeć pracownika i wiek dziecka może mieć wpływ na wysokość procentową podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

  • Rodzic, który złoży wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego staje się tzw. pierwszym rodzicem,
  • Drugi rodzic otrzymuje zasiłek za swoją część urlopu rodzicielskiego od niższej wysokości,
  • Rozpoczęcie korzystania z urlopu rodzicielskiego po ukończeniu przez dziecko 1 roku życia powoduje obniżenie zasiłku za ten urlop

  Dariusz Suchorowski

  3. Zakończenie roku 2023 przez płatnika PIT. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu aktualnych formularzy PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR?

  • Jak wypełnić PIT-11 w 2024 r.?
  • Ulgi i zwolnienia podatkowe wykazywane w PIT-11.
  • Zasady uwzględniania różnych źródeł przychodów.
  • Omówienie zmian w formularzu PIT-8AR.
  • Zasady wypełniania PIT-4R.


  Katarzyna Lewandowska

  4. Umowy cywilnoprawne z punktu widzenia instytucji kontrolujących.

  • Umowa zlecenia – co nowego?,  jak ją prawidłowo napisać minimalizując tym samym ryzyko uznania ich przez PIP za umowy o charakterze umów o pracę?
  • Umowa o dzieło – zmiany w 2023 roku, minimalizując tym samym ryzyko uznania ich przez ZUS za umowy o charakterze umów zlecenia?
  • Kontrole US umów o dzieło – na co zwrócić uwagę,
  • Umowy i kontrakty handlowe z uwzględnieniem najnowszych zmian – szczególne zapisy w umowach.
  • Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umow cywilnoprawnych – analiza ciekawych przypadków
  • Świadczenia ponoszone na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, ZFŚS dla zleceniobiorcy?
  • Analiza indywidualnych przypadków


  Adriana Głuchowska

  5. Akta osobowe 2023 po nowelizacji Kodeksu Pracy z omówieniem poszczególnych dokumentów.

  • Akta osobowe 2023r. – cztery czy pięć części
  • Dokumenty dotyczące urlopu odnośnie siły wyższej lub urlopu opiekuńczego w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy,
  • Elastyczna organizacja czasu pracy – klasyfikacja wniosku – czy przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy,
  • Praca zdalna a zadaniowy system czasu pracy


  Kalina Kaczmarek

  6. E-doręczenia – nowy obowiązek od 10 grudnia 2023.

  • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  • Publiczna usługa hybrydowa
  • Aspekty praktyczne związane ze stosowaniem PURDE i PUH – wątpliwości, pytania i odpowiedzi


  Patrycja Grebla-Tarasek