Wykorzystanie i kontrola dotacji oświatowej - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zasady rozliczania dotacji oświatowej.

  2. Prawidłowe wykorzystanie dotacji.

  3. Dokumentowanie wydatków poniesionych dotacją oświatową.

  4. Limity wynagrodzenia finansowanego dotacją oświatową.

  5. Zapisy Statutów i umów zawieranych z rodzicami i ich wpływ na prawidłowość wykorzystania dotacji.

  6. Kategorie wydatków dopuszczalnych do sfinansowania dotacją.

  7. Dotacja na kształcenie specjalne – rozliczenie, metodologia.

  8. Wydatki organu prowadzącego finansowane dotacją.

  9. Wydatki na nieruchomość lub lokal wykorzystywane do prowadzenia działalności oświatowej.

  10. Zatrudnienie małżonka w jednostce oświatowej.

  11. Postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

  12. Obowiązki i prawa kontrolujących oraz kontrolowanych.

  13. Kto może przeprowadzić kontrolę?

  14. Zakres przedmiotowy kontroli.

  15. Jak przygotować się do kontroli oraz jaka dokumentacja może stanowić przedmiot kontroli.

  16. Protokół kontroli oraz zastrzeżenia do protokołu kontroli.

  17. Wystąpienie pokontrolne.

  18. Postępowanie administracyjne w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi.

  19. Odwołanie od decyzji o zwrocie dotacji.