KSEF w oświacie 2024r. - jak przygotować jednostkę oświaty do wdrożenia KSEF - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  KSEF krok po kroku w jednostce oświaty.

  Na naszym szkoleniu dowiesz się jak krok po kroku wprowadzić fakturę ustrukturyzowaną w jednostce. Podpowiemy jakie działania podjąć, jakich błędów należy uniknąć i jak przygotować i zaktualizować dokumentację jednostki w związku z tym nowym obowiązkiem. Skorzystaj ze szkolenia KSEF w jednostkach oświaty, które jest dedykowane tylko dla tych jednostek. Będziesz mieć pewność, że zagadnienia i poruszane kwestie praktyczne będą dedykowane tylko tej grupie klientów.

  Program szkolenia

  I. Co to jest Krajowy System e-faktur (KSeF) – od kiedy obowiązuje oraz kogo i czego dotyczy?

  1. Co to jest KSeF?

  2. Ważne terminy dotyczące KSeF.

  3. Kogo i czego dotyczy obowiązkowe stosowanie KSeF.

  4. Przepisy szczególne dotyczące obowiązku wystawiania faktur w KSeF:

  • rozliczenia jednostek z podatnikami zagranicznymi posiadającymi w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
  • rozliczenia jednostek z rolnikami ryczałtowymi
  • podatnicy zwolnieni z VAT

  5. Zdarzenia objęte obowiązkowym KSeF

  • sprzedaż na rzecz konsumentów
  • sprzedaż zwolniona z VAT
  • zaliczki na poczet sprzedaży

  6. KSeF a JPK_VAT – planowane zmiany.

  7. Co grozi za niestosowanie KSeF.

  II. Jak przygotować się do wdrożenia KSeF – wskazówki.

  1. Wystawianie faktur w KSeF w jednostkach oświaty:

  • proces wystawiania faktur w KSeF
  • moment wystawienia faktury w KSeF
  • wystawianie faktur ustrukturyzowanych w zamówieniach publicznych

  2. Otrzymywanie faktur w KSeF:

  • odbiór faktur w KSeF
  • odbiór faktur przez podmioty niekorzystające z KSeF
  • moment otrzymywania faktury w KSeF

  3. Przechowywanie faktur w KSeF.

  4. Dostęp do KSeF:

  • nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF
  • inne uprawnienia
  • ograniczenia zakresu uprawnień
  • szczególne zasady korzystania z KSeF dla jednostek sektora finansów publicznych
  • sposoby uwierzytelniania w KSeF
  • narzędzia umożliwiające korzystanie z KSeF

  5. Nowy rodzaj faktury – faktura ustrukturyzowana:

  • Numer identyfikujący fakturę w KSeF
  • Identyfikator zbiorczy
  • Obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach
  • Dane zawarte w fakturze ustrukturyzowanej
  • Wizualizacja faktury
  • Załączniki do faktur ustrukturyzowanych
  • Faktury pro forma i inne dokumenty
  • Faktury w walutach obcych
  • Refakturowanie i faktury korygujące

   

  6. Awaria w KSeF – jak postępować:

  • Niedostępność KSeF po stronie podatnika, tzw. tryb offline
  • Prace serwisowe w KSeF
  • Awaria w KSeF
  • Awaria w KSeF ogłoszona w śordkach masowego przekazu

  7. Przepisy przejściowe dotyczące KSeF.