Specyficzne księgowania wydatków, nadpłaty, zwroty, noty obciążeniowe, zaliczki, karty płatnicze w JSFP – warsztaty praktyczne

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

   

   

  Program szkolenia

  1. Ujmowanie zdarzeń w poszczególnych okresach sprawozdawczych:

  • Okres, w którym należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne
  • Częściowe zamknięcie ksiąg rachunkowych
  • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
  • Zdarzenia po dniu bilansowym

  2. Wprowadzanie zapisów do ksiąg rachunkowych:

  • Dokument księgowy
  • Nota obciążeniowa
  • Nota korygująca
  • Sposób postepowania z poszczególnymi egzemplarzami dowodów
   księgowych
  • Dowody wystawione w języku obcym oraz obcej walucie
  • Obowiązek sprawdzenia dowodów księgowych
  • Poprawianie błędów w dowodach księgowych
  • Dekretacja dowodu księgowego
  • Rodzaje storna – korekty błędów

  3. Specyficzne przypadki klasyfikacji budżetowej wydatków:

  • Umowy i faktury jako baza informacji o treści operacji gospodarczej do klasyfikacji budżetowej;
  • Umowy zawierane w formie dokumentowej (przez internet, na odległość itd.) – problem zastosowania klasyfikacji budżetowej (faktura jako dokument);
  • Koszty a paragrafy wydatkowe – przyporządkowanie;
  • Umowy mieszane, zakup złożony – towar i usługa transportu (na przykład zakup przez internet);
  • Rozbieżność pomiędzy umową a fakturą;
  • Faktury wielopozycyjne – problem z klasyfikacją budżetową (ostatnie interpretacje MF i RIO)

  4. Refundacja wydatków w JST i PJB:

  • Refundacja w roku realizacji wydatku, a refundacja w roku następnym
  • Ewidencja refundacji w różnych okresach sprawozdawczych
  • Refundacja stanowiąca dochody budżetowe
  • Schematy księgowe
  •    Powiazania ze sprawozdaniami księgowymi

  5. Ewidencja nadpłaty składek ZUS:

  • Schematy księgowe
  • Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi

  6. Karty płatnicze w jednostce sektora finansów publicznych:

  • Zastosowanie kart płatniczych i zasady ich funkcjonowania
  • Regulacje wewnętrzne w zakresie kart płatniczych
  • Płatności kartami płatniczymi za zakupy i w podróży służbowej
  •    Ewidencja księgowa

  7. Kompensaty na przełomie lat budżetowych:

  • Potrącenia nadpłat (np. umowy za media) – wydatki budżetowe
  • Kompensaty wg ustawy o rachunkowości
  • Ewidencja kompensat
  • Środki pieniężne w drodze
  • Obrót kasowy w jednostce sektora finansów publicznych
  • Obciążenie rachunku bankowego a data księgowania
  • Środki pienienie w drodze w sprawozdaniu RB-27S
  • Ujęcie kosztów, czynszów, ubezpieczeń prenumerat,
  • Zasady stosowania konta 300 i 490
  • Ewidencja kosztów na przełomie roku

  8. Różnice kursowe w ewidencji bilansowej – ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:

  • Ewidencja wypłaconej zaliczki;
  • Ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej;
  • Rozliczenie różnic kursowych.

  9. Zagadnienia problemowe:

  • Czy można zaksięgować fakturę zaliczkowa za energie cieplna w miesiącu grudniu w jednostce budżetowej?
  • Czy jednostka budżetowa może dokonywać na podstawie faktur VAT płatności za szkolenia/usługi, których termin przypadka w późniejszym terminie (np. miesiąc później), również na przełomie lat.
  • Czy jednostka budżetowa może dokonywać płatności na podstawie dokumentu pro-forma?
  • Jak powinna być wykazana nadpłata za media w sprawozdaniach budżetowych: Rb-27,Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-N.
  • Klasyfikacja budżetowa wypłaty odszkodowania przez Pocztę Polską w kolejnym roku budżetowym
  • inne