Specyficzne księgowania wydatków, nadpłaty, zwroty, noty obciążeniowe, zaliczki, karty płatnicze w JSFP – warsztaty praktyczne

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 09.10.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

 

 

Program szkolenia

1. Ujmowanie zdarzeń w poszczególnych okresach sprawozdawczych:

 • Okres, w którym należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne
 • Częściowe zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Zdarzenia po dniu bilansowym

2. Wprowadzanie zapisów do ksiąg rachunkowych:

 • Dokument księgowy
 • Nota obciążeniowa
 • Nota korygująca
 • Sposób postepowania z poszczególnymi egzemplarzami dowodów
  księgowych
 • Dowody wystawione w języku obcym oraz obcej walucie
 • Obowiązek sprawdzenia dowodów księgowych
 • Poprawianie błędów w dowodach księgowych
 • Dekretacja dowodu księgowego
 • Rodzaje storna – korekty błędów

3. Specyficzne przypadki klasyfikacji budżetowej wydatków:

 • Umowy i faktury jako baza informacji o treści operacji gospodarczej do klasyfikacji budżetowej;
 • Umowy zawierane w formie dokumentowej (przez internet, na odległość itd.) – problem zastosowania klasyfikacji budżetowej (faktura jako dokument);
 • Koszty a paragrafy wydatkowe – przyporządkowanie;
 • Umowy mieszane, zakup złożony – towar i usługa transportu (na przykład zakup przez internet);
 • Rozbieżność pomiędzy umową a fakturą;
 • Faktury wielopozycyjne – problem z klasyfikacją budżetową (ostatnie interpretacje MF i RIO)

4. Refundacja wydatków w JST i PJB:

 • Refundacja w roku realizacji wydatku, a refundacja w roku następnym
 • Ewidencja refundacji w różnych okresach sprawozdawczych
 • Refundacja stanowiąca dochody budżetowe
 • Schematy księgowe
 •    Powiazania ze sprawozdaniami księgowymi

5. Ewidencja nadpłaty składek ZUS:

 • Schematy księgowe
 • Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi

6. Karty płatnicze w jednostce sektora finansów publicznych:

 • Zastosowanie kart płatniczych i zasady ich funkcjonowania
 • Regulacje wewnętrzne w zakresie kart płatniczych
 • Płatności kartami płatniczymi za zakupy i w podróży służbowej
 •    Ewidencja księgowa

7. Kompensaty na przełomie lat budżetowych:

 • Potrącenia nadpłat (np. umowy za media) – wydatki budżetowe
 • Kompensaty wg ustawy o rachunkowości
 • Ewidencja kompensat
 • Środki pieniężne w drodze
 • Obrót kasowy w jednostce sektora finansów publicznych
 • Obciążenie rachunku bankowego a data księgowania
 • Środki pienienie w drodze w sprawozdaniu RB-27S
 • Ujęcie kosztów, czynszów, ubezpieczeń prenumerat,
 • Zasady stosowania konta 300 i 490
 • Ewidencja kosztów na przełomie roku

8. Różnice kursowe w ewidencji bilansowej – ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:

 • Ewidencja wypłaconej zaliczki;
 • Ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej;
 • Rozliczenie różnic kursowych.

9. Zagadnienia problemowe:

 • Czy można zaksięgować fakturę zaliczkowa za energie cieplna w miesiącu grudniu w jednostce budżetowej?
 • Czy jednostka budżetowa może dokonywać na podstawie faktur VAT płatności za szkolenia/usługi, których termin przypadka w późniejszym terminie (np. miesiąc później), również na przełomie lat.
 • Czy jednostka budżetowa może dokonywać płatności na podstawie dokumentu pro-forma?
 • Jak powinna być wykazana nadpłata za media w sprawozdaniach budżetowych: Rb-27,Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-N.
 • Klasyfikacja budżetowa wypłaty odszkodowania przez Pocztę Polską w kolejnym roku budżetowym
 • inne

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody