Praktyczne naliczanie wynagrodzenia w 2023 oraz 2024r. - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 20.12.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

429 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie dotyczące praktycznego naliczania wynagrodzeń po zmianach 2023 roku i tworzenia list płac w 2024 roku jest doskonałą formą zdobycia wiedzy, dla osób które chcą zapoznać się z obligatoryjnymi i fakultatywnymi składnikami wynagrodzeń pracowników, stawkami minimalnych wynagrodzeń i kwotami wolnymi od potrąceń.

Szkolenie online z naliczania wynagrodzeń w 2024 roku

Na szkoleniu online wykładowca omówi stawki minimalnego wynagradzania od stycznia 2024 oraz lipca 2024, zasady naliczania wynagrodzeń w godzinach nadliczbowych oraz za urlopy, naliczanie wynagrodzeń pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej oraz za urlop opiekuńczy.

Uczestnicy zapoznają się także z nową skalą podatkową, nowymi zasadami składania wniosków i oświadczeń płatnikowi, formularzami PIT z nowymi elementami, ulgami podatkowymi oraz likwidacją ulgi dla klasy średniej i jej wpływem na rozliczenia.

Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm.

Program szkolenia

1. Wynagrodzenia w 2024r.:

 • Wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024r. i jego wpływ na wyliczanie wynagrodzeń
 • Minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • Formularz PIT-2 z nowymi elementami.
 • Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
 • Ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 • Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
 • Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 • Przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 • Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

2. Naliczanie wynagrodzeń w godzinach nadliczbowych:

 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
 • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp. ……)

3. Naliczanie wynagrodzenia za urlop i naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze:

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze przy stałych i zmiennych składnika wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie urlopowe – składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
 • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

4. Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej:

 • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

5. Urlop opiekuńczy i zasady naliczania wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
 • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

6. Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę:

 • zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
 • szkolenia BHP,
 • nowe przerwy w pracy

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody