Praktyczne naliczanie wynagrodzenia w 2024r. - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie dotyczące praktycznego naliczania wynagrodzeń po zmianach 2023 roku i tworzenia list płac w 2024 roku jest doskonałą formą zdobycia wiedzy, dla osób które chcą zapoznać się z obligatoryjnymi i fakultatywnymi składnikami wynagrodzeń pracowników, stawkami minimalnych wynagrodzeń i kwotami wolnymi od potrąceń.

  Szkolenie online z naliczania wynagrodzeń w 2024 roku

  Na szkoleniu online wykładowca omówi stawki minimalnego wynagradzania od stycznia 2024 oraz lipca 2024, zasady naliczania wynagrodzeń w godzinach nadliczbowych oraz za urlopy, naliczanie wynagrodzeń pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej oraz za urlop opiekuńczy.

  Uczestnicy zapoznają się także z nową skalą podatkową, nowymi zasadami składania wniosków i oświadczeń płatnikowi, formularzami PIT z nowymi elementami, ulgami podatkowymi oraz likwidacją ulgi dla klasy średniej i jej wpływem na rozliczenia.

  Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm.

  Program szkolenia

  1. Wynagrodzenia w 2024r.:

  • Wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024r. i jego wpływ na wyliczanie wynagrodzeń
  • Minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
  • Formularz PIT-2 z nowymi elementami.
  • Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
  • Ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • Przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

  2. Naliczanie wynagrodzeń w godzinach nadliczbowych:

  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp. ……)

  3. Naliczanie wynagrodzenia za urlop i naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze:

  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze przy stałych i zmiennych składnika wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie urlopowe – składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
  • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  4. Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej:

  • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

  5. Urlop opiekuńczy i zasady naliczania wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

  6. Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę:

  • zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
  • szkolenia BHP,
  • nowe przerwy w pracy