Niestandardowe naliczenia na liście płac oraz dokonywanie korekt naliczonego wynagrodzenia w 2024 r. - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z naliczania wynagrodzenia w sytuacjach nietypowych oraz z zakresu korygowania naliczeń. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów płac, pracowników biur rachunkowych, księgowych, którzy są na co dzień zaangażowani są w procesy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników, które chcą nauczyć się prawidłowo naliczać wynagrodzenia w sytuacjach niestandardowych i poprawnie dokonywać korekt naliczeń.

  Cel: Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach naliczania wynagrodzenia w sytuacjach nietypowych np. podwyżka wynagrodzenia w środku miesiąca, wsteczna podwyżka wynagrodzenia, dopłata składek, zwrot nadpłaconych składek, rozliczenie zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem, przekwalifikowanie zwolnienia.

  Korzyści: Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu naliczania i korygowania wynagrodzeń. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie w sytuacjach nietypowych i poprawnie dokonywać korekt naliczonego wcześniej wynagrodzenia Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

  Forma zajęć: wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

  Program szkolenia

  1. Rozliczanie wynagrodzenia w skali roku.

  • Wyliczenie wynagrodzenia przy przekroczeniu progu podatkowego,
  • Wyliczenie wynagrodzenia przy przekroczeniu progu podatkowego i limitu ZUS,
  • Wyliczenie wynagrodzenia przy przekroczeniu progu zwolnienia podatkowego „zerowy PIT”,
  • Wyliczenie wynagrodzenia przy przekroczeniu progu zwolnienia podatkowego „zerowy PIT” gdy pracownik ma wypłacany zasiłek chorobowy zasiłek macierzyński

  2. Naliczanie wynagrodzenia w przypadku naliczania kilku list w miesiącu.

  • Zasada naliczania składek społecznych,
  • Zasada ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek wyliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 r.,
  • Zasady stosowania kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej

  3. Rozliczanie zwolnienia lekarskiego, które wpłynęło po naliczeniu wypłaty wynagrodzenia.

  • Zasada rozliczania zwolnienia do 30 dni,
  • Zasada korygowania miesiąca poprzedniego

  4. Zasady naliczania wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia.

  • Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia przy wynagrodzeniu w stałej stawce miesięcznej,
  • Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia nieobecność z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia ze składników zmiennych

  5. Wypłata wynagrodzenia i odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika status składkowo podatkowy

  6. Dokonywanie naliczeń korygujących:

  • Niedopłata składek społecznych,
  • Zwrot składek społecznych w związku z przekroczeniem rocznego limitu ZUS,
  • Uznanie zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy,
  • Uznanie zdarzenia jako wypadek w pracy,
  • Zakwalifikowanie zasiłku jako wynagrodzenie chorobowe,
  • Obliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego do 100% na wniosek pracownika.