Obowiązek e-doręczeń – przygotowanie i praktyczne stosowanie

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r. termin wdrożenia e-Doręczeń zostaje przesunięty z 10 grudnia 2023r. na 30 grudnia 2023r. 

  Nowa ustawa ma kluczowe znaczenie dla procesu doręczania, zwłaszcza w kontekście organów administracji publicznej, ustalając:

  • nowe zasady dokonywania doręczeń przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
  • zasady korzystania z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

  Kogo obowiązują nowe przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych?

  Nowe przepisy w pierwszym okresie obowiązywania obejmą przede wszystkim jednostki administracji publicznej ale także podmioty niepubliczne takie jak osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, takie jak adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, notariusze, oraz Radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wykonują czynności służbowe. Dodatkowo, od 10 grudnia 2023 r. obowiązek stosowania nowych doręczeń elektronicznych obejmie podmioty niepubliczne, które są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Do kogo skierowane jest szkolenie dotyczące e-doręczeń?

  Szkolenie jest skierowane do pracowników urzędów gmin i miast, jednostek budżetowych, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich, a także organów centralnych i terenowych oraz służb, inspekcji i straży.

  Praktyczne aspekty stosowania e-doręczeń.

  Szkolenie zostało oparte o praktyczne przykłady, pytania i odpowiedzi oraz inerpretacje i odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji.

  • logowanie do aplikacji e-doręczenia,
  • odbieranie oraz wysyłanie korespondencji,
  • podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna w e-doręczeniach,
  • wyszukiwanie adresów w BAE,
  • załączanie dokumentów do korespondencji,
  • nadawanie uprawnień do operacji na skrzynce, obsługa skrzynki,
  • integracja z EZD,
  • archiwizowanie korespondencji,
  • tworzenie roboczej wersji korespondencji,
  • wysyłka do wielu adresatów.
  • zawieranie umów z operatorem wyznaczonym

  Program szkolenia

  Szkolenie zostało oparte o praktyczne przykłady, pytania i odpowiedzi oraz inerpretacje i odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji.

  • logowanie do aplikacji e-doręczenia,
  • odbieranie oraz wysyłanie korespondencji,
  • podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna w e-doręczeniach,
  • wyszukiwanie adresów w BAE,
  • załączanie dokumentów do korespondencji,
  • nadawanie uprawnień do operacji na skrzynce, obsługa skrzynki,
  • integracja z EZD,
  • archiwizowanie korespondencji,
  • tworzenie roboczej wersji korespondencji,
  • wysyłka do wielu adresatów.
  • zawieranie umów z operatorem wyznaczonym

  1. Czym są doręczenia elektroniczne? Rozporządzenie PE i Rady nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE eIDAS.

  2. Wprowadzenie do ustawy o doręczeniach elektronicznych: podstawowe definicje i pojęcia ustawowe, doręczenia i wymiana informacja wyłączone spod regulacji, obowiązki podmiotu publicznego, rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

  3. Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej: omówienie obu rodzajów usług, rola i zadania i odpowiedzialność operatora wyznaczonego, standard przesyłek, dowody doręczeń.

  4. Baza adresów elektronicznych: czym jest baza, jakie dane są w niej gromadzone i kto ją prowadzi, w jaki sposób dane podmiotu publicznego i niepublicznego zamieszczane są w bazie, jakie są skutki umieszczenia danych w bazie adresów elektronicznych.

  5. Zmiany w przepisach innych ustaw w związku z wdrożeniem ustawy o doręczeniach elektronicznych (blok jest dostosowany indywidualnie do grupy odbiorców).

  6. Jak przygotować się do wdrożenia i stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych – praktyczne aspekty.

  • logowanie do aplikacji e-doręczenia,
  • odbieranie oraz wysyłanie korespondencji,
  • podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna w e-doręczeniach,
  • wyszukiwanie adresów w BAE,
  • załączanie dokumentów do korespondencji,
  • nadawanie uprawnień do operacji na skrzynce, obsługa skrzynki,
  • integracja z EZD,
  • archiwizowanie korespondencji,
  • tworzenie roboczej wersji korespondencji,
  • wysyłka do wielu adresatów.
  • zawieranie umów z operatorem wyznaczonym

  7. E – doręczenia a doręczenia przez ePUAP.

  8. Sesja pytań i odpowiedzi.