Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych po zatwierdzeniu przez UODO kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia – jak się przygotować do stosowania? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Źródła prawa i obowiązujące pojęcia dla sektora ochrony zdrowia

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a Kodeks postepowania dla sektora ochrony zdrowia
  • Wewnętrzne źródła prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa Informacji) w podmiocie leczniczym – wzory dokumentów oraz przydatne formularze

  2. Najważniejsze aspekty Kodeksu postepowania dla sektora ochrony zdrowia w kontekście bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pacjentów.

  3. Zasady przetwarzania danych osobowych a Kodeks postepowania dla sektora ochrony zdrowia – dobre praktyki.

  • Zasada legalności (zgodność przetwarzania z prawem);
  • Zasada rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;
  • Zasada ograniczenia celu;
  • Zasada minimalizacji danych;
  • Zasada poprawności danych;
  • Zasada ograniczenia przechowywania;
  • Zasada integralności i poufności (przypadkowa utrata, zniszczenie lub uszkodzenie)
  • Zasada rozliczalności.

  4. Sprawdzenie wewnętrznych regulacji w kontekście realizacji praw pacjenta:

  • Prawo dostępu do danych osobowych
  • Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych;
  • Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym);
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • Prawo do odmowy profilowania.

  5. Podstawy prawne przetwarzania danych – Art. 6 RODO

  6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy jest konieczna?

  7. Przetwarzanie danych w kontekście corocznych sprawdzeń:

  • Zakres pozyskiwanych danych w procesie rekrutacji,
  • Zgoda na przetwarzanie danych kiedy jest konieczna,
  • Weryfikowanie informacji podanych przez pacjenta.

  8. Zasady przetwarzania wizerunku – czy monitoring jest naprawdę legalny i jakie warunki trzeba spełnić żeby taki był

  9. Obowiązek informacyjny w kontekście Kodeksu postepowania dla sektora ochrony zdrowia

  10. Zasady bezpieczeństwa informacji – jak w praktyce zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji?

  11. W jaki sposób przygotować się do kontroli UODO?

  12. Konsultacje z prelegentem.