Odliczenie i korekta podatku VAT w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Jak dokonać korekty podatku VAT w 2024r. - szkolenie online

  W odpowiedzi na trudności, jakie samorządy napotykają w zakresie odliczania i korekty podatku VAT, proponujemy naszym klientom szkolenie, które umożliwi poszerzenie umiejętności i pogłębienie wiedzy potrzebnej do prawidłowego działania w tym obszarze, zwłaszcza w kontekście roku 2024. Podczas spotkania omówione zostaną najczęstsze problemy i wątpliwości dotyczące odliczania i korekty podatku VAT, wskażemy praktyczne rozwiązania, udzielimy wskazówek, jak postępować, aby skutecznie zrealizować zadania związane z odliczaniem i korektą podatku VAT, pokażemy także jak unikać błędów, które mogą być wykryte przez jednostki kontrolujące. Na szkoleniu szczegółowo omówimy problemy dotyczące korekty VAT w odniesieniu do inwestycji, środków trwałych czy nieruchomości.

  Odliczenie i korekta VAT - praktyczne wskazówki

  Każdy z uczestników naszego szkolenia uzyska odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe. Przekażemy także praktyczne porady i wskazówki a także poprowadzimy krok po kroku po procesie korekty VAT.

   

  Program szkolenia

  1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT.

  • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT – obrót węglem, transakcje dot. użytkowania wieczystego, aport itp.

  2. Odliczenie podatku naliczonego.

  • Omówienie podstawowych warunków  odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
  • Analiza konkretnych przypadków (działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem wydarzeń otwartych, świadczenia dla pracowników, zakupy związane z sprzedażą węgla, promocja JST, remonty i zakup wyposażenia do budynków, w których prowadzona jest działalność).
  • Realizacja inwestycji na przykładzie obiektu sportowego, parku, sieci wodociągowej.
  • Zakupy realizowane z dotacji – usuwanie azbestu, fotowoltaika, Cyfrowa Gmina.
  • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
  • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

  3. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji.

  • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
  • Zasady wyliczania proporcji – jak ustalić obrót roczny, czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu, kwalifikowanie dotacji, transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.

  4. Tzw. współczynnik preproporcji.

  • Jak obliczać preproporcję – czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika? Współczynnik indywidualny dla działalności wod-kan, cmentarzy komunalnych i obiektu sportowego – obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego.
  • Dotacje uwzględniane w obliczeniu preproporcji przez JST
  • Moment wydatkowania dotacji, a konieczność uwzględnienia jej w preproporcji.

  5. Korekta roczna

  • Weryfikacja współczynnika proporcji i preproporcji, właściwa deklaracja podatkowa.
  • Obowiązkowe korekty przy realizacji inwestycji.
  • Zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty.
  • Korekta w przypadku zakupu nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania.