Pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności w podmiotach prywatnych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności, podstaw prawnych realizacji dostępności w instytucjach, wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności oraz przekazanie sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w podmiotach publicznych.  Taki obowiązek będzie spoczywał na podmiotach prywatnych od 1.01.2025 r.

  Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Zostaną omówione zmiany w przepisach prawa dotyczących dostępności. Szkolenie będzie również doskonałym warsztatem dla osób, które profesjonalnie zajmują się dostępnością, a w szczególności zamierzają pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

  Uczestnicy poznają praktyczne metody tworzenia dokumentacji z zakresu dostępności – podczas szkolenia będzie możliwość stworzenia dokumentacji pod okiem eksperta. Dokumentacja obejmuje m.in.:

  • Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Raport o dostępności poszczególnych budynków;
  • Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności;
  • Deklaracja dostępności stron internetowych;

  Program szkolenia

  1. Wstęp – podstawowe informacje

  • Najważniejsze podstawy prawne i definicje,
  • Terminy

  2. Potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności  w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

  • Osoby ze szczególnymi potrzebami ,
  • Rodzaje niepełnosprawności,
  • Pozostałe osoby.

  3. Koordynator ds. dostępności w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

  • Sylwetka koordynatora
  • Zadania koordynatora
  • Procesy zapewnienia dostępności

  4. Rodzaje dostępności

  • Cyfrowa,
  • Architektoniczna,
  • Komunikacyjno- informacyjna

  5. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – aspekty praktyczne.

  6. Wniosek o zapewnienie dostępności a jego realizacja przez podmiot.

  • Realizacja wniosku
  • Brak możliwości zapewnienia dostępności
  • Postępowanie skargowe
  • Konsekwencje i kary

  7. Niezbędna dokumentacja z zakresu dostępności – praktyka.

  • Analiza stanu dostępności,
  • Plan działania,
  • Wdrożenie,
  • Dobre praktyki,
  • Sprawozdanie i deklaracja.

  8. Zarządzenie o powołaniu koordynatora

  • sporządzenie zarządzenia,
  • wdrożenie zarządzenia.

  9. Narzędzie do pracy koordynatora – praktyczna ankieta 

  10. Monitorowanie realizacji ustawy o dostępności w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

  11. Lista kontrolna

  • omówienie listy kontrolnej
  • wypełnianie listy kontrolnej
  • raport po zakończeniu kontroli

  12. Konsultacje z prelegentem, dobre praktyki, podsumowanie, wymiana doświadczeń.