Pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności w podmiotach prywatnych - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 28.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności, podstaw prawnych realizacji dostępności w instytucjach, wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności oraz przekazanie sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w podmiotach publicznych.  Taki obowiązek będzie spoczywał na podmiotach prywatnych od 1.01.2025 r.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Zostaną omówione zmiany w przepisach prawa dotyczących dostępności. Szkolenie będzie również doskonałym warsztatem dla osób, które profesjonalnie zajmują się dostępnością, a w szczególności zamierzają pełnić funkcję koordynatora ds. dostępności w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

Uczestnicy poznają praktyczne metody tworzenia dokumentacji z zakresu dostępności – podczas szkolenia będzie możliwość stworzenia dokumentacji pod okiem eksperta. Dokumentacja obejmuje m.in.:

 • Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Raport o dostępności poszczególnych budynków;
 • Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności;
 • Deklaracja dostępności stron internetowych;

Program szkolenia

1. Wstęp – podstawowe informacje

 • Najważniejsze podstawy prawne i definicje,
 • Terminy

2. Potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności  w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

 • Osoby ze szczególnymi potrzebami ,
 • Rodzaje niepełnosprawności,
 • Pozostałe osoby.

3. Koordynator ds. dostępności w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

 • Sylwetka koordynatora
 • Zadania koordynatora
 • Procesy zapewnienia dostępności

4. Rodzaje dostępności

 • Cyfrowa,
 • Architektoniczna,
 • Komunikacyjno- informacyjna

5. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – aspekty praktyczne.

6. Wniosek o zapewnienie dostępności a jego realizacja przez podmiot.

 • Realizacja wniosku
 • Brak możliwości zapewnienia dostępności
 • Postępowanie skargowe
 • Konsekwencje i kary

7. Niezbędna dokumentacja z zakresu dostępności – praktyka.

 • Analiza stanu dostępności,
 • Plan działania,
 • Wdrożenie,
 • Dobre praktyki,
 • Sprawozdanie i deklaracja.

8. Zarządzenie o powołaniu koordynatora

 • sporządzenie zarządzenia,
 • wdrożenie zarządzenia.

9. Narzędzie do pracy koordynatora – praktyczna ankieta 

10. Monitorowanie realizacji ustawy o dostępności w podmiotach prywatnych oraz publicznych.

11. Lista kontrolna

 • omówienie listy kontrolnej
 • wypełnianie listy kontrolnej
 • raport po zakończeniu kontroli

12. Konsultacje z prelegentem, dobre praktyki, podsumowanie, wymiana doświadczeń.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody