Szkolenie online: Obsługa programu Płatnik od podstaw – z omówieniem teoretycznym i praktycznym

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 08.03.2024r. godz. 10.00.
 • 16.04.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie z obsługi programu Płatnik - Założenia

Podstawowe założenia kursu online:

 • Szkolenie komputerowe od podstaw
 • Symulacja pracy w działach kadrowo – płacowych
 • Praca na podstawowych przykładach związanych z działalnością służb kadrowo – płacowych
 • Metoda case study – najlepsza metoda szybkiego opanowania materiału
 • Praca na samodzielnym stanowisku komputerowym

Szkolenie online: Płatnik od podstaw - Do kogo jest skierowane?

 • Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
 • Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie ubezpieczonych do ZUS,
 • Pracownicy działów płacowych,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom szukającym pracy w służbach kadrowo – płacowych lub chcących zwiększyć już posiadane kwalifikacje zawodowe.

Płatnik szkolenie: Kurs obsługi programu Płatnik - Wymagania

 • Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Umiejętność podstawowej obsługi komputera

Przy szkoleniu on-line: dwa źródła sprzętowe: odbiornik, na którym widać szkolenie on-line i własny komputer z zainstalowaną wersją programu „Płatnik”, na której osoba biorąca udział w szkoleniu będzie mogła ćwiczyć równolegle z trenerem.

Program szkolenia

1. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik:

 • Obsługa interfejsu użytkownika – podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 • Obsługa myszką i klawiaturą.
 • Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 • Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.

2. Płatnik szkolenie: Obsługa Rejestru Płatników:

 • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 • Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
 • Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.

3. Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych:

 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.
 • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 • Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).
 • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 • Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 • Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 • Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów – opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 • Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.
 • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

4. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne):

 • Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Obsługa formularza ZCNA.
 • Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 • Dokumenty: ZCNA.

5. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku:

 • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń).
 • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA i RPA.
 • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA i RPA.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych – automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.
 • Dokumenty: RCA, RSA, RPA i DRA.

6. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA:

 • Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.
 • Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 • Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 • Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 • Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 • Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 • Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 • Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

7. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik:

 • Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 • Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 • Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 • Wysyłka zestawów do ZUS.

8. Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych:

 • Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

9. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych:

 • Omówienie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS.
 • Korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA.
 • Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS RPA .
 • Samoczynne korekty danych osoby ubezpieczonej przez ZUS.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody