Podróże służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023r. z uwzględnieniem nowych stawek - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie, którego celem jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarowania środkami publicznym w obszarze podróży służbowych w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów oraz interpretacji.

  Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby rozliczające wyjazdy i podróże służbowe znały najnowsze zmiany interpteacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami.

  Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

   

  Program szkolenia

  1. Podróż służbowa a wyjazd niebędący podróżą służbową:

  • Wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem pracy a podróż służbowa
  • Sposób określenia miejsce pracy
  • Charakter wykonywanych zadań
  • oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa – przykłady,
  • wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice.
  • Orzeczenia i interpretacje MPiPS

  2. Zobowiązania publicznoprawne w podróżach służbowych:

  • Podatkowy aspekt zwrotu kosztów podróży służbowej
  • Składki ZUS a zwrot kosztów podróży służbowych

  3. Zwrot kosztów dojazdów na podstawie umowy cywilnoprawnej:

  • Zwrot kosztów wyjazdów niestanowiących podróży służbowych
  • Ryczałt na jazdy lokalne

  4. Procedura rozliczania podróży służbowych:

  • Ustalenie czy wyjazd służbowy to faktycznie podróż służbowa (delegacja)
  • Ustalenie czasu trwania podróży służbowej
  • Środek lokomocji a podróż służbowa
  • Ustalenie odcinków krajowych podróży służbowej
  • Dokumentowanie kosztów podróży służbowych
  • Objaśnienia do polecenia wyjazdu służbowego
  • Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej – wzór
  • interpretacje MPiPS

  5. Nowe stawiki diet i innych należności w podróżach służbowych krajowych i zagranicznych:

  • Nowe stawki diet podróży zagranicznych
  • Planowane zmiany stawki diet podróży krajowych
  • Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika
  • Zaliczki w podróży służbowej
  • Zaliczki w zagranicznej podróży służbowej
   1. Wypłata zaliczki w zagranicznej podróży służbowej
   2. Wypłata zaliczki w walucie obcej dla zagranicznej podróży służbowej
   3. Wypłata zaliczki w polskich złotych dla zagranicznej podróży służbowej
  • Rozliczenie podróży służbowej w ujęciu podatkowym
  • Rozliczenie podróży służbowych zagadnienia problemowe

  6. Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:

  • ewidencja wypłaconej zaliczki
  • ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej
  • rozliczenie różnic kursowych

  7. Klasyfikacja wydatków budżetowych – podróże służbowe:

  • klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych
  • klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami

  8. Samochód służbowy:

  • samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe ewidencja przebiegu pojazdu
  • samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne

  9. Czas pracy w podróży służbowej:

  • obowiązkowy odpoczynek pracownika po odbyciu podróży służbowej
  • podróż służbowa a prawo do ekwiwalentu pieniężnego,
  • środek transportu a czas pracy pracownika

  10. Oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach w podróży służbowej.

  11. Ubezpieczenia bagażu w podróży służbowej.

  12. Uregulowania wewnętrzne w JSFP:

  • regulamin podróży służbowych
  • regulamin korzystania z samochodów służbowych
  • umowa na wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych
  • wzory rozliczania zagranicznej podróży służbowej