Potrącenia na Liście płac w 2024 roku - dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, świadczeń chorobowych i umów zlecenia z uwzględnieniem nowych kwot wolnych od potraceń od 1 marca i zmian od 25 marca 2024 r. - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Ostatnie miejsca

Terminy szkolenia:

 • 22.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

449 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Potrącenia z listy płac w 2024 roku - szkolenie online

Celem szkolenia "Potrącenia z listy płac na 2024 rok" jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych. Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych, w tym przepisy dotyczące dokonywania potrąceń oraz obowiązki informacyjne wobec komorników.

Dowiedz się jak zgodnie z przepisami potrącić z wynagrodzenia pracownika

Przepisy kodeksu pracy ściśle określa możliwości pracodawcy w zakresie dokonania potrącania z należności wynikającej z umowy o pracę. Podczas szkoleń poznasz więc zagadnienia znajdujące się m.in. w art. 87 § 1. Chcesz dokładnie poznać prawne zasady potrącania wynagrodzeń? Zapisz się na nasze szkolenie! Wypełnił formularz zgłoszeniowy i dołącz do grona świadomych pracodawców. 

Potrącania z listy płac wynagrodzenia a zgoda pracownika – poznaj zasady

Podczas szkoleń dowiesz się również, jaka jest kwota wolna od potrąceń, czyli suma, która może być równa lub stanowić określony procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględniając wcześniejsze potrącenia związane z opłatami składkowymi i podatkowymi, oraz ewentualne wkłady do Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Potrącenia z listy płac - jak wyglądają nasze szkolenia?

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

1. Obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych z uwzględnieniem zmian od 25 marca 2024 r.

 • informacje przekazywane do organów egzekucyjnych
 • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • zmiana definicji wynagrodzenia za pracę w postępowaniu administracyjnym
 • obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika

2. Kwalifikacja składników wynagrodzeń i innych świadczeń dla celów dokonywania potrącenia z listy płac na rzecz organów egzekucyjnych

 • podział składników wynagrodzenia według wytycznych GUS
 • pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony
 • potrącenia świadczeń a zapisy w tytułach wykonawczych

3. Praktyczne aspekty dokonywania potrącenia z listy płac – wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych w 2024 r.

 • Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
  • potrącenia za zgodą i „bez zgody pracownika”
  • kwoty wolne od potrąceń w 2024 r.
  • kwota wolna od potrąceń przy ulgach dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów PPK
  • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym
   z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
  • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń
  • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu
  • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego
  • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne
  • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
 • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
  • wysokość kwot wolnych od potrąceń (obowiązujące od 1 marca 2024 r.)
  • jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń
  • zasady obniżania kwot wolnych
  • potrącenie gdy w miesiącu wypłacono
  • wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłek
 • Wierzytelność z umów cywilnoprawnych
  • zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2024 r.
  • jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń
  • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2024 r.
  • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych
  • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody