Praktyczny Excel dla służb kadrowo płacowych - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 04.07.2024r. godz. 9.00.

Cena szkolenia:

449 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Pracownicy służb kadrowo – płacowych, rachuby i administracji biurowej
 • Osoby zajmujące się wyliczeniami list płac,
 • Kontrolerzy danych płacowych,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach jest rekomendowany osobom zajmujących się zestawianiem danych kadrowych i wyliczeniami w ramach zadań płacowych.

Główne punkty szkolenia dotyczącego praktycznego wykorzystania Excela w pracy służb kadrowo - płacowych

 • prawidłowe przygotowanie danych do zestawień kadrowo - płacowych,
 • metody walidacji danych w raportach kadrowo – płacowych,
 • tworzenie formularzy i zestawień kadrowo – płacowych w oparciu o dane wejściowe (importowane),
 • techniki zapobieganie powstania błędom w arkuszach z danymi,
 • wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego,
 • wykorzystanie raportów tabel przestawnych przy tworzeniu zestawień,
 • wykorzystanie funkcji wyszukaj.pionowo() przy tworzeniu zestawień kadrowych,
 • zastosowanie innych funkcji sumujących przy sporządzaniu raportów kadrowo – płacowych

Program szkolenia

1. Wstępne przygotowanie danych kadrowo – płacowych w Excel:

Przygotowanie danych kadrowo – płacowych (obróbka) – sporządzanie zestawień i raportów w Excelu.

 • Sprawdzenie poprawności danych z wykorzystaniem funkcji Excela.
 • Usuwanie zbędnych znaków z danych wejściowych, w tym usuwanie zbędnych odstępów.
 • Rozdzielanie, zastępowanie i łączenie tekstów z wykorzystaniem funkcji.
 • Zastosowanie narzędzia „Tekst jako kolumny” w celu pobrania pożądanych danych do obróbki.
 • Excel – Formatowanie danych wejściowych.
 • Walidacja w Excelu danych komórkowych w oparciu o listy danych.
 • Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
 • Rozwiązanie problemu danych liczbowych prezentowanych w formacie tekstowym.
 • Rozwiązanie problemu nieprawidłowego formatowania dat i czasu w Excelu.
 • Rozwiązanie problemu związanego z zaokrąglaniem liczb przy tworzeniu zestawień.
 • Fizyczne przesuwanie danych przy tworzeniu zestawień.
 • Ułatwienia przy obróbce danych związane ze skrótami klawiaturowymi i podziałem ekranu.
 • Usuwanie pustych wierszy (lub niepotrzebnych, powtarzających się nagłówków) z zestawienia danych.

2. Modelowanie danych – prawidłowa obróbka danych do wyliczeń i zestawień:

Przygotowanie danych w Excelu – niektóre zagadnienia związane z dostosowaniem danych do wyliczeń i zestawień.

 • Tworzenie w Excelu list na podstawie klucza w postaci danych identyfikacyjnych pracowników (numery ID, Pesele, itp.).
 • Wyliczenia danych w oparciu o daty (np. w oparciu o wiek pracowników, rozpoczęcie pracy, itp.).
 • Wyliczenia w Excelu dotyczące dat (np. ilość dni urlopu, dni pracy, czas zasiłków, itp.).
 • Wyliczenia związane z czasem pracy (np. rozliczanie umów zleceń, wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o czas przepracowany, harmonogramy czasu pracy).
 • Grupowanie i rozgrupowywanie w Excelu danych w oparciu o wybrane kryteria.
 • Sortowanie i filtrowanie zaawansowane danych wejściowych.
 • Tworzenie w Excelu zestawień w oparciu o „pofiltrowane” dane – techniki kopiowania i przenoszenia danych.

3. Zastosowanie narzędzia tabel przestawnych i formatowania warunkowego przy tworzeniu raportów kadrowo – płacowych:

 • Wykorzystanie narzędzia tabel przestawnych dla tworzenia raportów i zestawień kadrowo – płacowych
 • Użycie narzędzia formatowania warunkowego dla wizualizacji danych przy tworzonych zestawieniach kadrowo – płacowych

4. Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO( ):

Zastosowanie funkcji arkusza MS Excel WYSZUKAJ.PIONOWO ( ) w procesie przygotowania i obróbki danych kadrowych.

 • Omówienie zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() przy tworzeniu zestawień.
 • Pobieranie danych do zestawienia według zadanych kryteriów z tabel zewnętrznych z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO().
 • Tworzenie raportów typu podglądu danych przy wykorzystaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() i pól wyboru.
 • Powiązanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() z funkcją JEŻELI.BŁĄD(0 w celu lepszej prezentacji danych.
 • Nowa funkcja X.WYSZUKAJ() (dostępna w nowej wersji MS Office) jako alternatywa dla funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() – prezentacja różnic i możliwości.

5. Formuły wyliczeniowe przydatne przy sporządzaniu rozliczeń płacowych:

Wykorzystanie w Excelu formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

 • Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
 • Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
 • Wykorzystanie sum częściowych.
 • Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych związanych z płacami.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody