Praktyczny Excel dla służb kadrowo płacowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Do kogo skierowane jest szkolenie?

  • Pracownicy służb kadrowo – płacowych, rachuby i administracji biurowej
  • Osoby zajmujące się wyliczeniami list płac,
  • Kontrolerzy danych płacowych,
  • pracownicy biur rachunkowych.

  Udział w zajęciach jest rekomendowany osobom zajmujących się zestawianiem danych kadrowych i wyliczeniami w ramach zadań płacowych.

  Główne punkty szkolenia dotyczącego praktycznego wykorzystania Excela w pracy służb kadrowo - płacowych

  • prawidłowe przygotowanie danych do zestawień kadrowo - płacowych,
  • metody walidacji danych w raportach kadrowo – płacowych,
  • tworzenie formularzy i zestawień kadrowo – płacowych w oparciu o dane wejściowe (importowane),
  • techniki zapobieganie powstania błędom w arkuszach z danymi,
  • wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego,
  • wykorzystanie raportów tabel przestawnych przy tworzeniu zestawień,
  • wykorzystanie funkcji wyszukaj.pionowo() przy tworzeniu zestawień kadrowych,
  • zastosowanie innych funkcji sumujących przy sporządzaniu raportów kadrowo – płacowych

  Program szkolenia

  1. Wstępne przygotowanie danych kadrowo – płacowych w Excel:

  Przygotowanie danych kadrowo – płacowych (obróbka) – sporządzanie zestawień i raportów w Excelu.

  • Sprawdzenie poprawności danych z wykorzystaniem funkcji Excela.
  • Usuwanie zbędnych znaków z danych wejściowych, w tym usuwanie zbędnych odstępów.
  • Rozdzielanie, zastępowanie i łączenie tekstów z wykorzystaniem funkcji.
  • Zastosowanie narzędzia „Tekst jako kolumny” w celu pobrania pożądanych danych do obróbki.
  • Excel – Formatowanie danych wejściowych.
  • Walidacja w Excelu danych komórkowych w oparciu o listy danych.
  • Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
  • Rozwiązanie problemu danych liczbowych prezentowanych w formacie tekstowym.
  • Rozwiązanie problemu nieprawidłowego formatowania dat i czasu w Excelu.
  • Rozwiązanie problemu związanego z zaokrąglaniem liczb przy tworzeniu zestawień.
  • Fizyczne przesuwanie danych przy tworzeniu zestawień.
  • Ułatwienia przy obróbce danych związane ze skrótami klawiaturowymi i podziałem ekranu.
  • Usuwanie pustych wierszy (lub niepotrzebnych, powtarzających się nagłówków) z zestawienia danych.

  2. Modelowanie danych – prawidłowa obróbka danych do wyliczeń i zestawień:

  Przygotowanie danych w Excelu – niektóre zagadnienia związane z dostosowaniem danych do wyliczeń i zestawień.

  • Tworzenie w Excelu list na podstawie klucza w postaci danych identyfikacyjnych pracowników (numery ID, Pesele, itp.).
  • Wyliczenia danych w oparciu o daty (np. w oparciu o wiek pracowników, rozpoczęcie pracy, itp.).
  • Wyliczenia w Excelu dotyczące dat (np. ilość dni urlopu, dni pracy, czas zasiłków, itp.).
  • Wyliczenia związane z czasem pracy (np. rozliczanie umów zleceń, wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o czas przepracowany, harmonogramy czasu pracy).
  • Grupowanie i rozgrupowywanie w Excelu danych w oparciu o wybrane kryteria.
  • Sortowanie i filtrowanie zaawansowane danych wejściowych.
  • Tworzenie w Excelu zestawień w oparciu o „pofiltrowane” dane – techniki kopiowania i przenoszenia danych.

  3. Zastosowanie narzędzia tabel przestawnych i formatowania warunkowego przy tworzeniu raportów kadrowo – płacowych:

  • Wykorzystanie narzędzia tabel przestawnych dla tworzenia raportów i zestawień kadrowo – płacowych
  • Użycie narzędzia formatowania warunkowego dla wizualizacji danych przy tworzonych zestawieniach kadrowo – płacowych

  4. Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO( ):

  Zastosowanie funkcji arkusza MS Excel WYSZUKAJ.PIONOWO ( ) w procesie przygotowania i obróbki danych kadrowych.

  • Omówienie zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() przy tworzeniu zestawień.
  • Pobieranie danych do zestawienia według zadanych kryteriów z tabel zewnętrznych z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO().
  • Tworzenie raportów typu podglądu danych przy wykorzystaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() i pól wyboru.
  • Powiązanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() z funkcją JEŻELI.BŁĄD(0 w celu lepszej prezentacji danych.
  • Nowa funkcja X.WYSZUKAJ() (dostępna w nowej wersji MS Office) jako alternatywa dla funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() – prezentacja różnic i możliwości.

  5. Formuły wyliczeniowe przydatne przy sporządzaniu rozliczeń płacowych:

  Wykorzystanie w Excelu formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

  • Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
  • Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
  • Wykorzystanie sum częściowych.
  • Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych związanych z płacami.