Praktyczny Excel dla służb kadrowo płacowych - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 21.03.2024r. godz. 9.00.

Cena szkolenia:

449 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Pracownicy służb kadrowo – płacowych, rachuby i administracji biurowej
 • Osoby zajmujące się wyliczeniami list płac,
 • Kontrolerzy danych płacowych,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach jest rekomendowany osobom zajmujących się zestawianiem danych kadrowych i wyliczeniami w ramach zadań płacowych.

Główne punkty szkolenia dotyczącego praktycznego wykorzystania Excela w pracy służb kadrowo - płacowych

 • prawidłowe przygotowanie danych do zestawień kadrowo - płacowych,
 • metody walidacji danych w raportach kadrowo – płacowych,
 • tworzenie formularzy i zestawień kadrowo – płacowych w oparciu o dane wejściowe (importowane),
 • techniki zapobieganie powstania błędom w arkuszach z danymi,
 • wykorzystanie narzędzi formatowania warunkowego,
 • wykorzystanie raportów tabel przestawnych przy tworzeniu zestawień,
 • wykorzystanie funkcji wyszukaj.pionowo() przy tworzeniu zestawień kadrowych,
 • zastosowanie innych funkcji sumujących przy sporządzaniu raportów kadrowo – płacowych

Program szkolenia

1. Wstępne przygotowanie danych kadrowo – płacowych w Excel:

Przygotowanie danych kadrowo – płacowych (obróbka) – sporządzanie zestawień i raportów w Excelu.

 • Sprawdzenie poprawności danych z wykorzystaniem funkcji Excela.
 • Usuwanie zbędnych znaków z danych wejściowych, w tym usuwanie zbędnych odstępów.
 • Rozdzielanie, zastępowanie i łączenie tekstów z wykorzystaniem funkcji.
 • Zastosowanie narzędzia „Tekst jako kolumny” w celu pobrania pożądanych danych do obróbki.
 • Excel – Formatowanie danych wejściowych.
 • Walidacja w Excelu danych komórkowych w oparciu o listy danych.
 • Omówienie mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych – zawężenie zakresu wprowadzania danych, komunikaty ostrzegawcze i podpowiedzi.
 • Rozwiązanie problemu danych liczbowych prezentowanych w formacie tekstowym.
 • Rozwiązanie problemu nieprawidłowego formatowania dat i czasu w Excelu.
 • Rozwiązanie problemu związanego z zaokrąglaniem liczb przy tworzeniu zestawień.
 • Fizyczne przesuwanie danych przy tworzeniu zestawień.
 • Ułatwienia przy obróbce danych związane ze skrótami klawiaturowymi i podziałem ekranu.
 • Usuwanie pustych wierszy (lub niepotrzebnych, powtarzających się nagłówków) z zestawienia danych.

2. Modelowanie danych – prawidłowa obróbka danych do wyliczeń i zestawień:

Przygotowanie danych w Excelu – niektóre zagadnienia związane z dostosowaniem danych do wyliczeń i zestawień.

 • Tworzenie w Excelu list na podstawie klucza w postaci danych identyfikacyjnych pracowników (numery ID, Pesele, itp.).
 • Wyliczenia danych w oparciu o daty (np. w oparciu o wiek pracowników, rozpoczęcie pracy, itp.).
 • Wyliczenia w Excelu dotyczące dat (np. ilość dni urlopu, dni pracy, czas zasiłków, itp.).
 • Wyliczenia związane z czasem pracy (np. rozliczanie umów zleceń, wyliczanie wynagrodzeń w oparciu o czas przepracowany, harmonogramy czasu pracy).
 • Grupowanie i rozgrupowywanie w Excelu danych w oparciu o wybrane kryteria.
 • Sortowanie i filtrowanie zaawansowane danych wejściowych.
 • Tworzenie w Excelu zestawień w oparciu o „pofiltrowane” dane – techniki kopiowania i przenoszenia danych.

3. Zastosowanie narzędzia tabel przestawnych i formatowania warunkowego przy tworzeniu raportów kadrowo – płacowych:

 • Wykorzystanie narzędzia tabel przestawnych dla tworzenia raportów i zestawień kadrowo – płacowych
 • Użycie narzędzia formatowania warunkowego dla wizualizacji danych przy tworzonych zestawieniach kadrowo – płacowych

4. Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO( ):

Zastosowanie funkcji arkusza MS Excel WYSZUKAJ.PIONOWO ( ) w procesie przygotowania i obróbki danych kadrowych.

 • Omówienie zastosowania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() przy tworzeniu zestawień.
 • Pobieranie danych do zestawienia według zadanych kryteriów z tabel zewnętrznych z wykorzystaniem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO().
 • Tworzenie raportów typu podglądu danych przy wykorzystaniu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() i pól wyboru.
 • Powiązanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() z funkcją JEŻELI.BŁĄD(0 w celu lepszej prezentacji danych.
 • Nowa funkcja X.WYSZUKAJ() (dostępna w nowej wersji MS Office) jako alternatywa dla funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() – prezentacja różnic i możliwości.

5. Formuły wyliczeniowe przydatne przy sporządzaniu rozliczeń płacowych:

Wykorzystanie w Excelu formuł wyliczeniowych przy sporządzaniu rozliczeń płacowych.

 • Tworzenie wyliczeń „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji JEŻELI(), WYBIERZ(), ORAZ(), LUB() przy wyliczeniach.
 • Tworzenie raportów sumujących „pod warunkiem” – wykorzystanie funkcji SUMA.WARUNKÓW(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI() w zestawieniach.
 • Wykorzystanie sum częściowych.
 • Wykorzystanie mechanizmu analizy symulacji „Szukaj wyników” jako błyskawicznego elementu symulacji danych związanych z płacami.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody