Prawne i praktyczne aspekty doręczeń elektronicznych od 10 grudnia 2023r. (e-doręczenia) - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Podczas szkolenia uczestnicy będą wprowadzeni w zakres zmian przepisów dotyczących doręczeń, obowiązujących od 10 grudnia 2023 roku. W trakcie spotkania skoncentrujemy się nie tylko na teorii, ale również omówimy praktyczne aspekty związane z implementacją nowej metodyki doręczeń. Dodatkowo, przeanalizujemy dotychczasowe doświadczenia związane z stosowaniem przepisów o doręczeniach w procedurze administracyjnej. Szkolenie obejmie prezentację, sesje burzy mózgów oraz studium przypadków, co pozwoli uczestnikom zdobyć kompleksowe zrozumienie tematu.

  Kto jest adresatem szkolenia z zakresu e-doręczeń?

  Adresatami szkolenia są pracownicy organów administracji rządowej i organów kontroli państwowej, pracownicy ZUS, KRUS i NFZ, a także pracownicy publicznych ZOZ (poradnie, gabinety, przychodnie, szpitale i kliniki), pracownicy uczelni publicznych, instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  Program szkolenia

  1. Wprowadzenie

  2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia – m.in.:

  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
  • publiczna usługa hybrydowa
  • adres do doręczeń elektronicznych
  • skrzynka doręczeń
  • podmiot publiczny i podmiot niepubliczny
  • wyłączenia stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • ePUAP a doręczenia elektroniczne

  3. Obsługa skrzynki e-doręczeń – część praktyczna:

  • jak odbywa się wysyłanie, odbieranie,sortowanie i usuwanie wiadomości?
  • przeszukiwanie skrzynki,
  • znalezienie adresata,
  • tworzenie i zapisywanie kopii roboczych.

  3. Publiczna usługa doręczenia elektronicznego a publiczna usługa hybrydowa

  4. Adresaci doręczeń elektronicznych

  5. Baza adresów elektronicznych

  6. Odpłatność doręczania elektronicznego

  7. Doręczanie pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym (prowadzonym w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego) przed i po 10 grudnia 2023 r.

  8. Doręczanie pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym (prowadzonym w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego) od 1 października 2029 r. (w ramach publicznej usługi hybrydowej)

  9. Dalsze potencjalne działania związane z elektronizacją nie tylko doręczeń.

  10. Podsumowanie