Prawo budowlane - najważniejsze zmiany w ustawie i zasady realizacji robót budowlanych po zmianach - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 13.12.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

499 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i okresy przejściowe tych zmian.

2. Zmieniane  i nowe definicje ze słowniczka ustawy PB:

 • definicja dokumentacji budowy
 • definicja dokumentacji technicznej od 3 czerwca 2023 r.

3. Zasady realizacji robót budowlanych:

 • Zasady generalne i wyjątki
 • Lista robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – nowe roboty na liście art. 29: 
 • Budowy wymagające zgłoszenia
 • Budowy nie wymagające zgłoszenia
 • Roboty wymagające zgłoszenia

4. Zgłoszenie robót:

 • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • zgłoszenie budowy wymagające  dołączenia decyzji WZ – rozszerzenie listy od 24 września 2023 w związku ze zmianą ustawy o PiZP

5. Roboty rozbiórkowe –  szczególne uregulowania:

 • wymagane procedury
 • wymagane dokumenty
 • projekt rozbiórki – problemy dot. .zawartości opracowania i kwalifikacji autora

6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych:

 • nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 21 września 2022 r.

7. Pozwolenie na budowę – cyfrowe procedury.

8. Cyfrowy projekt budowlany – projekt obowiązkowego sporządzania projektu cyfrowego:

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny a projekt wykonawczy

9. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.

10. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – obowiązki i uprawnienia po zmianach:

 • Projektant
 • Kierownik budowy
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

11. Budowa – Elektroniczny dziennik budowy (e-BD) – terminy przejściowe i końcowe terminy wprowadzenia.

12. Istotne odstąpienie –  ustawowe kryteria kwalifikacji.

13. Oddanie obiektu do użytkowania – przypadki i obowiązki inwestorów:

 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
 • Zgłoszenie zakończenia budowy
 • Udział PSP i PISE w czynnościach odbiorowych i problemy z uwagami i sprzeciwem
 • Dokumenty niezbędne w postępowaniach
 •  Zakres obowiązkowej kontroli

14. Samowola budowlana – obowiązujące procedury legalizacyjne – Elektroniczna platforma wykonań zastępczych.

15. Użytkowanie obiektów budowlanych:

 • cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)- okresy przejściowe i końcowe daty oraz wyjątki dot. c-KOB
 • zmiany dot. kontroli rocznych:
 • elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych – obowiązkowy od 18 września 2023 r.

16. Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r.  – zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody