Prawo budowlane - najważniejsze zmiany w ustawie i zasady realizacji robót budowlanych po zmianach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i okresy przejściowe tych zmian.

  2. Zmieniane  i nowe definicje ze słowniczka ustawy PB:

  • definicja dokumentacji budowy
  • definicja dokumentacji technicznej od 3 czerwca 2023 r.

  3. Zasady realizacji robót budowlanych:

  • Zasady generalne i wyjątki
  • Lista robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – nowe roboty na liście art. 29: 
  • Budowy wymagające zgłoszenia
  • Budowy nie wymagające zgłoszenia
  • Roboty wymagające zgłoszenia

  4. Zgłoszenie robót:

  • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
  • zgłoszenie budowy wymagające  dołączenia decyzji WZ – rozszerzenie listy od 24 września 2023 w związku ze zmianą ustawy o PiZP

  5. Roboty rozbiórkowe –  szczególne uregulowania:

  • wymagane procedury
  • wymagane dokumenty
  • projekt rozbiórki – problemy dot. .zawartości opracowania i kwalifikacji autora

  6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych:

  • nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 21 września 2022 r.

  7. Pozwolenie na budowę – cyfrowe procedury.

  8. Cyfrowy projekt budowlany – projekt obowiązkowego sporządzania projektu cyfrowego:

  • projekt zagospodarowania działki
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny a projekt wykonawczy

  9. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.

  10. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – obowiązki i uprawnienia po zmianach:

  • Projektant
  • Kierownik budowy
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  11. Budowa – Elektroniczny dziennik budowy (e-BD) – terminy przejściowe i końcowe terminy wprowadzenia.

  12. Istotne odstąpienie –  ustawowe kryteria kwalifikacji.

  13. Oddanie obiektu do użytkowania – przypadki i obowiązki inwestorów:

  • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
  • Zgłoszenie zakończenia budowy
  • Udział PSP i PISE w czynnościach odbiorowych i problemy z uwagami i sprzeciwem
  • Dokumenty niezbędne w postępowaniach
  •  Zakres obowiązkowej kontroli

  14. Samowola budowlana – obowiązujące procedury legalizacyjne – Elektroniczna platforma wykonań zastępczych.

  15. Użytkowanie obiektów budowlanych:

  • cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)- okresy przejściowe i końcowe daty oraz wyjątki dot. c-KOB
  • zmiany dot. kontroli rocznych:
  • elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych – obowiązkowy od 18 września 2023 r.

  16. Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r.  – zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”.