Przepisy prawa oświatowego w pracy sekretariatu placówki oświatowej - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Pracownicy sekretariatu placówki oświatowej mają wyjątkowe zadania do spełnienia. Są odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji, komunikację z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz instytucjami zewnętrznymi, są odpowiedzialni za przepływ informacji. Sekretariat nie jest kancelarią w rozumieniu przepisów, jakie więc obowiązki spoczywają na pracownikach a jakie można powierzyć firmom zewnętrznym?

  Program szkolenia

  1. Idealny pracownik sekretariatu – jaki to jest? Jakie są jego obowiązki w pracy zdalnej?

  2. Aktualne przepisy prawa oświatowego – omówienie.

  3. Tworzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

  4. Instrukcja kancelaryjna i likwidacja dokumentów w sekretariacie.

  5. Korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, dokumentacja tajna i poufna.

  6. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

  7. Zasady wydawania odpisów arkusza ocen, zaświadczeń, innych dokumentów.

  8. Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole.

  9. Rejestr pieczęci firmowych i pieczęci urzędowych.

  10. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki, obowiązki pracowników oświatowych, zapisy w SIO.

  11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej w wersji  elektronicznej.

  12. Gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej (archiwizacja).