Wdrożenie KSeF w JSFP. Zmiana polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, dekretacja dokumentów, nowa instrukcja zarządzania uprawnieniami dostępu do KSeF - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  KSEF a zmiana Polityki Rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

  Od 1 lipca 2024 r. wszystkie faktury wystawiane przez JST innym podatnikom będą musiały przechodzić przez Krajowy System e-Faktur. Z tego powodu, faktury papierowe wykorzystywane dotychczas w JST będą musiały zostać odpowiednio dostosowane do nowych regulacji dotyczących obiegu dokumentów. Skorzystaj z naszego szkoleni i dowiedz się jakie dokumenty muszą zostać dostosowane do nowych regulacji.

  KSEF w JST od 1 lipca 2024r. a zmiana w obiegu dokumentów.

  Wprowadzenie obowiązku korzystania z KSEF wiąże się z koniecznością dostosowania praktyk przechowywania, odbierania faktur, a także nadawania uprawnień do ich wystawiania w JST Podczas szkolenia z zakresu wdrożenia KSEF w jednostce administracji omówimy krok po kroku proces przygotowywania jednostki do tych zmian. Przedstawimy nie tylko niezbędne modyfikacje w polityce rachunkowości, ale także konieczne zmiany w obiegu dokumentów oraz szczegóły dotyczące nowej instrukcji zarządzania uprawnieniami dostępu do KSEF. Skorzystaj z naszego szkolenia, a poprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku.

   

  Program szkolenia

  KSEF od lipca 2024r. – obowiązek dostosowania polityki rachunkowości i obiegu dokumentów w JST!

  1. Założenia KSeF

  • Formy w jakich mogą występować faktury w obiegu gospodarczym
  • Definicje związane z KSeF
  • Numer identyfikujący fakturę

  2. Narzędzia umożliwiające korzystanie z KSeF

  • Aplikacja podatnika
  • Zakres stosowania KSeF w jednostce

  3. Kary za niestosowanie KSeF.

  4. Faktury korygujące w KSeF.

  5. Przechowywanie faktur KSeF.

  6. Proces wystawiania faktur KSeF:

  • Moment wystawienia faktury KSeF
  • Dokumenty niewystawiane w KSeF (załączniki, specyfikacje)
  • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF
  • Moment otrzymania faktury w systemie KSeF

  7. Dostęp do systemu KSeF

  • Rodzaje uprawnień
  • Zarządzanie uprawnieniami
  • Uwierzytelnianie w systemie
  • Ogólny układ faktury w systemie KSeF

  8. System KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych

  • Problem otrzymywania faktur „na jeden numer NIP”
  • Uprawnienia ograniczone dla JST identyfikujące jednostkę w systemie KSeF
  • Problem identyfikacji jednostki w systemie KSeF
  • Procedura określania jednostek otrzymujących faktury w systemie wykorzystywanym przez JST

  10. Wdrożenie systemu w jednostce sektora finansów publicznych:

  • Dostosowanie systemów informatycznych
  • Wprowadzenie nowych systemów do obsługi załączników do faktur

  11. Nowy obieg dokumentów:

  • Akceptacja wstępna – sprawdzenie zgodności operacji z planem finansowym
  • Dekretacja dokumentu w systemie KSeF
  • Stwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentu w systemie KSeF
  • Umowy z kontrahentami w zakresie obrotu fakturami w systemie KSeF

  12. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

  • Obowiązek przechowywania dokumentów księgowych
  • Przechowywanie dokumentów w formie zdematerializowanej
  • Zmiana polityki rachunkowości w zakresie systemu KSeF

  13. Instrukcja w zakresie przygotowania procesu wdrożenia KSeF – wzór.