Przygotowanie roku szkolnego 2024/2025 - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 08.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego.

2. Kierunki  polityki oświatowej na rok szkolny 2024/2025.

3. Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.

4. Planowanie działań dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły:

 • „kalendarz” nowego roku,
 • plany pracy, w tym również plany pracy zespołów nauczycielskich oraz innych organów szkoły,
 • tygodniowy plan pracy,
 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podstawowe etapy oraz zadania nauczycieli i specjalistów.

5. Przygotowanie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego i planowanie współpracy z radą rodziców.

6. Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:

 • kontrola obiektu pod kątem zachowania bhp,
 • przeglądy, atesty, certyfikaty – aktualizacja,
 • aktualne druki szkolne

7. Sprawy kadrowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

8. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowy.

9. Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad.

10. Nowelizacja statutu szkoły/przedszkola w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (zasady i nowości).

11. Standardy ochrony małoletnich- termin wdrożenia i podstawowe regulacje.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody