Przygotowywanie programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2023/2024 - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Przepisy prawa oświatowego, zmiany, kierunki polityki oświatowej państwa.

  2. Diagnoza środowiska i szkoły jako podstawa przygotowywania programu wychowawczo-profilaktycznego, metody przeprowadzania diagnoz, konstruowanie narzędzi.

  3. Analiza wniosków z nadzoru pedagogicznego i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2023/2024.Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych analiz

  4. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych analiz.

  5. Wykorzystanie ogólnopolskich i światowych badań dotyczących aktualnych problemów dzieci i młodzieży.

  6. Przygotowanie programu, jego części, monitorowanie działań.

  7. Program wychowawczo-profilaktyczny a zajęcia realizowane przez wychowawców.

  8. Współpraca wychowawców z nauczycielami, pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem.

  9. Współpraca z rodzicami przy konstruowaniu programu oraz jego realizacji.