System Informacji Oświatowej – szkolenie praktyczne dla początkujących - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi Systemu Informacji Oświatowej i związku przekazywanych danych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych.
  2. Odpowiedzialność dyrektora placówki  za właściwe przekazywanie danych do SIO.

   Uczestnicy:

  1. Znają aktualne przepisy w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, Prawa oświatowego, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń w tym zakresie.
  2. Potrafią właściwie wprowadzać dane do systemu.
  3. Mają świadomość zależności między wprowadzanymi danymi  a  finansowaniem zadań oświatowych.

   

  Program szkolenia

  1. Omówienie aktów prawnych, dotyczących Systemu Informacji Oświatowej, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, obowiązku meldunkowego i wynikających z nich zasad wprowadzania danych do systemu.

  2. Omówienie zasad organizacji kształcenia uczniów obcokrajowców i obywateli polskich przybywających z zagranicy (dane w systemie).

  3. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (dane w systemie).

  4. Omówienie poszczególnych rodzajów danych wpisywanych do systemu (placówka, nauczyciele, uczniowie, Strefa pracownika).

  5. Przedstawienie założeń do wyliczania etatów subwencyjnych.

  6. Przedstawienie przykładowych wyliczeń etatów nauczyciela do subwencji i wyliczeń etatów łączonych.

  7. Analiza przykładowych raportów subwencyjnych i raportów bieżących.

  8. Przedstawienie zasad kontroli i odpowiedzialność dyrektora za przekazywanie właściwych danych.

  9. Pytania i odpowiedzi.