Specjalista ds. płac - wynagrodzenia w 2024 roku - praca na przykładach - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Specjalista ds. płac - jak wyliczyć wynagrodzenia w 2024r.?

  Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prawidłowe wyliczanie wyangrodzeń. Uczestnicy będą mieli  możliwość zapoznać się z aktualnymi obowiązkami pracodawcy dotyczącymi naliczania wynagrodzeń w 2024 roku. Szkolenie uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeniowych.

  Do kogo jest skierowane szkolenie - specjalista ds. płac?

  Realizowane przez nas szkolenie jest adresowane zarówno do specjalistów kadrowo-płacowych o różnym stopniu doświadczenia, pracujących w korporacjach, biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych, jak i w małych i średnich przedsiębiorstwach. Odbiorcami mogą być również księgowi, kierownicy działów płac i kadr, a także osoby, które powracają do pracy po przerwie w obszarze specjalisty ds. kadr i płac.

  Wynagrodzenia w 2024r. - poprawne wyliczenie listy płac

  Uczestnicy spotkania będą mieć okazję dowiedziec się jak krok po kroku poprawnie wyliczyć listę płac oraz jak rozwiązywać problemy związane z naliczaniem wynagrodzeń. W trakcie szkolenia będą mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusjach oraz wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami.

   

  Program szkolenia

  1. POJĘCIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

  • Definicja wynagrodzenia za pracę
  • Charakter i funkcja wynagrodzenia
  • Systemy wynagrodzeń
  • Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia pracownika
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp. ……)
  • Odprawy i odszkodowania jak prawidłowo dokonać wyliczeń
  • Pora nocna – jak prawidłowo naliczyć dodatek za pracę w porze nocnej

  2. SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

  • Omówienie systemów płacowych w zakładzie pracy.
  • Rodzaje list płac i ich elementy składowe.
  • Lista płac od wynagrodzenia brutto do wynagrodzenia netto.

  3. ZMIANY W WYNAGRODZENIACH W 2024 ROKU

  • Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
  • Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2024 roku
  • Wpływ zmian minimalnego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia
  • Wysokość innych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest zależna od płacy minimalnej

  4. NALICZANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA PO ZŁOŻENIU OSWIADCZENIA PIT-2

  • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi;
  • Kwota zmniejszająca podatek u kilku płatników;
  • Niepobieranie zaliczki przez płatnika;
  • Formularz PIT-2 z nowymi elementami.
  • Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
  • Odliczenie składek na związki zawodowe;
  • Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców
  • Czy można zrezygnować z podwyższonych KUP od kiedy i z jakim skutkiem
  • Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
  • Pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
  • Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
  • Ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • Przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego
  • Naliczanie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
  • Wspólne rozliczanie się małżonków a lista płac
  • Skutki wadliwego składania oświadczenia PIT 2, kto ponosi odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność z KKS podatnika

  5. NALICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH W SYTUACJACH NIETYPOWYCH

  • Kiedy występują nadgodziny a kiedy dopełnienie do etatu
  • Nadgodziny w różnych systemach czasu pracy jak wyliczyć
  • Główne zasady prawidłowego planowania czasu pracy
  • Czy jest możliwość zmiany grafików w trakcie okresu rozliczeniowego – stanowisko PIP
  • Rozliczanie godzin dobowych i średniotygodniowych – stanowisko PIP
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
  • Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
  • Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
  • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (praca w wolną sobotę w harmonogramie, rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej itp. ……)
  • Wynagrodzenie za nadgodziny kierownika za pracę wykonaną w razie koniczności
  • Wynagrodzenie za nadgodziny niepełnoetatowca
  • Wynagrodzenie za nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy
  • Nadgodziny tytułem naruszenia doby pracowniczej

  6. NALICZANIE WYNAGRODZENIA ZA URLOP I NALICZANIE EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY W NATURZE

  • Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego
  • Urlop w równoważnym systemie czasu pracy jak udzielić
  • Urlop proporcjonalny kiedy występuje
  • Stanowisko PIP w sprawie urlopu dla niepełno etatowca – zmiana w skali roku
  • Jak zapisać informację o urlopie wypoczynkowym w treści świadectwa pracy
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w naturze przy stałych i zmiennych składnika wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie urlopowe – składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
  • Normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru urlopu
  • Podstawa wyliczeń w przypadku długiej nieobecności poprzedzającej urlop lub wypłatę ekwiwalentu
  • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalent za urlop
  • Obliczenie ekwiwalentu za urlop pracownika niepełnosprawnego, wobec którego ma zastosowanie skrócona norma czasu pracy
  • Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  7. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA W PRZYPADKU UDZIELENIA WOLNEGO Z POWODU SIŁY WYŻSZEJ

  • Wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • Wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

  8. URLOP OPIEKUŃCZY I ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZENIA

  • Wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  • Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
  • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych

  9. NIEOBECNOŚĆ W PRACY A WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ – PRZYKŁADY WYLICZEŃ

  • Zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
  • Szkolenia BHP,
  • Szkolenia a prawo do wynagrodzenia
  • Nowe przerwy w pracy

   

  10. USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZĘŚĆ PRZEPRACOWANEGO MIESIĄCA – PRZYKŁADY WYLICZEŃ WYNAGRODZENIA

  • Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby
  • Zmniejszenie wynagrodzenia z powodu innej nieobecności pracownika
  • Rozpoczęcie lub zakończenie umowy w trakcie miesiąca
  • Nieliczenie wynagrodzenia w praktyce w przypadku wystąpienia kilku nieobecności usprawiedliwionych w danym miesiącu z zachowanym prawem do wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie kiedy pracownik nie przepracował ani jednego dnia.

  11. PRAKTYCZNE ASPEKTY USTALANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO

  • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
  • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
  • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
  • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
   • średnia z 3 lub 12 miesięcy
   • nieprzepracowanie wymaganego okresu
   • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
   • średnia po długiej nieobecności
   • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
  • Urlop na przełomie miesiąca
  • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
  • Urlop okolicznościowy – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie
  • Stawka minimalnego wynagrodzenia styczeń 2023 a lipiec 2023r.
  • Minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń
  • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
  • Formularz PIT-2 z nowymi elementami.
  • Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
  • Ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  • Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • Podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • Przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

  12. NIEOBECNOŚĆ W PRACY A WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

  • Zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
  • Szkolenia BHP,
  • Nowe przerwy w pracy
  • Ćwiczenia praktyczne – Omawianie przykładowych wyliczeń