Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców od A do Z - dwudniowy kurs online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 29.05.2024r., 5.06.2024r. godz. 10.00

Cena szkolenia:

849 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

Każdy uczestnik kursu otrzyma:

 • checklistę dokumentów niezbędnych do zatrudniania cudzoziemca

I. Dzień pierwszy

1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce krok po kroku:

 • podstawy prawne – omówienie kluczowych przepisów regulujących zatrudnienie cudzoziemców;
 • zasady wjazdu cudzoziemców do Polski;
 • dokumenty pobytowe uprawniające cudzoziemców do przebywania i podejmowania pracy w Polsce:
  1. ruch bezwizowy, tzw. biometryczny
  2. wizy
  3. karty pobytu
  4. decyzje Wojewody
 • zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:
  1. procedura uzyskania
  2. najważniejsze elementy oświadczenia
  3. obowiązki informacyjne pracodawcy
 • zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę:
  1. rodzaje wydawanych zezwoleń (typ A, B, C, D, E)
  2. zezwolenie na pracę sezonową (typ S)
  3. procedura uzyskania zezwolenia
  4. obowiązki informacyjne pracodawcy
 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia;
 • obowiązek posiadania zezwolenia.

2. Obywatele Ukrainy – beneficjenci ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jako szczególna kategoria cudzoziemców w Polsce:

 • kogo dotyczy ustawa;
 • kogo nie dotyczy ustawa specjalna;
 • dokumenty legalizujące pobyt;
 • zatrudnienie na podstawie powiadomienia;
 • zatrudnienie na podstawie oświadczenia lub zezwolenia;
 • terminy obowiązywania ustawy.

3. Kontrola legalności zatrudnienia i jej aspekty:

 • kiedy możemy zostać skontrolowani (tzw. kontrola „na zawiadomienie” lub „na legitymację”;
 • kto może przeprowadzić kontrolę;
 • przebieg i czas trwania kontroli;
 • prawidłowe przygotowanie dokumentacji;
 • zakończenie kontroli – protokół, prawa i obowiązki.

II. Dzień drugi 

1. Konsekwencje nielegalnego powierzenia pracy przez pracodawcę – odpowiedzialność przedsiębiorcy:

 • możliwe do popełnienia wykroczenia;
 • wysokość kar;
 • skutki ukarania;
 • czy pracodawca odpowiada za zatrudnienie cudzoziemca, który przebywał w Polsce nielegalnie?

2. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca – odpowiedzialność pracownika:

 • kiedy odpowiada cudzoziemiec;
 • wysokość kary;
 • skutki wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

3. Postępowania administracyjne i odwoławcze:

 • prawa i obowiązki pracodawcy i cudzoziemca w postępowaniach;
 • omówienie decyzji wydawanych w postępowaniach;
 • odwołania od wydanych decyzji administracyjnych.

4. Wypełnianie dokumentacji:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
 • wniosek o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;
 • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę (tzw. jednolite).

5. Nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania cudzoziemców – perspektywy na lata 2025 – 2026:

 • omówienie planowanych zmian w polityce migracyjnej i zatrudnianiu cudzoziemców.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody