Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2024 roku po zmianach przepisów

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

  • Rodzaje sprawozdań budżetowych;
  • Terminy sporządzania sprawozdań budżetowych;
  • Przekazywanie sprawozdań budżetowych;

  2. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych:

  • Zasady obowiązujące przy sporządzaniu Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-ZN;
  • Zakres przedmiotowy danych prezentowanych w sprawozdaniach z operacji finansowych;
  • Błędy występujące przy sporządzaniu sprawozdań z operacji finansowych.

  3. Sprawozdanie Rb-27 i RB-27s:

  • Określenie znaczenia należności (wymagalnych, spornych i bezspornych) w kontekście sprawozdaniu Rb-27 i RB-27s;
  • Zakres danych prezentowanych a okres sprawozdawczy;
  • Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s;
  • Powiązania sprawozdania Rb-27 i RB-27s z ewidencją księgową;

  4. Sprawozdanie RB-27ZZ:

  • Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27ZZ;
  • Przykład prezentacji danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

  5. Sprawozdanie Rb-28 i Rb-28s:

  • Określenie znaczenia zobowiązań w kontekście sprawozdań Rb-28 i RB-28s;
  • Zakres danych prezentowanych w kolumnach plan, zaangażowanie;
  • wykonanie, zobowiązania ogólne, zobowiązania wymagalne;
  • Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s;
  • Powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z ewidencją księgową;
  • powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z klasyfikacją budżetową.

  6. Sprawozdanie Rb-23:

  • Dane objęte sprawozdaniem;
  • Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-23;
  • Powiazanie sprawozdania Rb-23 z ewidencją księgową.

  7. Sprawozdanie Rb-70:

  • Dane objęte sprawozdaniem;
  • Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-70;
  • Sposób obliczania średniego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania;
  • Powiazanie sprawozdania Rb-70 z ewidencją księgową.

  8. Sprawozdanie Rb-PDP:

  • Cel sporządzania sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych;
  • Dane objęte sprawozdaniem;
  • Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-PDP.

  9. Sprawozdanie Rb-28 NWS:

  • Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-28NWS;
  • Nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-28NWS.

  10. Sprawozdanie Rb-NDS:

  • Zakres przedmiotowy poszczególnych wierszy sprawozdania;
  • Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS.

  11. Sprawozdanie Rb-34S:

  • Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-34S;
  • Nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-34S.

  12. Sprawozdanie Rb-50:

  • Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-50;
  • Nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-50;

  13. Sprawozdanie Rb-ST:

  • Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-ST;
  • Nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-ST.

  14. Stanowiska RIO i MF w sprawie danych prezentowanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniach z operacji finansowych.

  15. Korygowanie sprawozdań budżetowych.

  16. Korygowanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

  17. Zagadnienia problemowe w sprawozdawczości budżetowej:

  • Prezentacja należności długoterminowych w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-27S;
  • Prezentacja należności rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb- 27 i Rb-27S;
  • Należności wymagalne i należności sporne w sprawozdaniu Rb27, Rb-27s i Rb-N;
  • Należności kwestionowane przez dłużnika w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27s i Rb-N;
  • Prezentacja odsetek za zwłokę w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27S;
  • Odsetki od zaciągniętych kredytów w sprawozdaniu Rb-28S.