Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe, usunięcie z ewidencji - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 28.05.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • Instrukcja inwentaryzacji zdawczo odbiorczej przy zmianie kierownika jednostki (protokół zdawczo-odbiorczy)
 • Procedura gospodarowania składnikami mienia ruchomego

Czego dowiesz się ze szkolenia:

 • Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych i WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych, aby zabezpieczyć jednostkę przed potencjalnymi błędami rachunkowymi, które mogą prowadzić do nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych?
 • Jakie są aktualne zasady i procedury ewidencji zakupu, nakładów na środki trwałe oraz ich likwidacji w jednostkach sektora finansów publicznych, które pomogą Panu(i) uniknąć problemów prawnych i finansowych związanych z nieprzestrzeganiem nowych regulacji?
 • W jaki sposób można skutecznie przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i WNiP, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i uniknąć nieścisłości podczas kontroli audytorskich?
 • Jak identyfikować i klasyfikować nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne, co jest kluczowe dla prawidłowego ujęcia tych elementów w sprawozdaniach finansowych i uniknięcia błędów podczas amortyzacji?

I. Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową:

1. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP:

 • Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych
 • Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego

2. Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego.

3. Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.).

4. Inwestycja w obcym środku trwałym.

5. Nabycie WNiP.

6. Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej:

 • Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego
 • Bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja
 • Pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe)
 • Ewidencja WNiP
 • Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

7. Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej.

II. Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej:

1. Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

2. Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego:

 • Remonty
 • Przeglądy
 • Konserwacje
 • Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych

3. Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego.

4. Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego:

 • Ewidencja ulepszeń w środku trwałym
 • Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

5. Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo.

6. Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo.

7. Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych:

 • Specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie
 • Zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie
 • Klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie

8. WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej:

 • Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne
 • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wartości niematerialne i prawnych
 • Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne

III. Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP:

1. Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.

2. Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego.

3. Specyfika zbycia składników mienia ruchomego:

 • Sprzedaż
 • Nieodpłatne przekazanie
 • Darowizna
 • Likwidacja

4. Ewidencja likwidacji środków trwałych.

5. Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego.

6. Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego.

IV. Zagadnienia problemowe:

1. Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT.

2. Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP.

3. Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach).

4. Sprzedaż środka trwałego pracownikowi.

5. Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT.

6. Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie.

7. Nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?

8. Częściowa likwidacja środka trwałego.

9. Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody