Zasady gospodarowania i ewidencji środków trwałych, laptopów, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych w oświacie w 2024 r.

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

  • majątku trwałego;
  • pozostałych środków trwałych;
  • wartości niematerialnych i prawnych;
  • materiałów dydaktycznych;
  • zbiorów bibliotecznych.

  2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce oświaty:

  • zmiana miejsca użytkowania;
  • odłączenie części zestawu np. monitora;
  • przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.

  3. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy;
  • zbiorczy obiekt inwentarzowy;
  • sieciowy obiekt inwentarzowy;
  • wbudowany w inny środek trwały.

  4. Klasyfikacja budżetowa nakładów na środki trwałe stanowiące:

  • środki trwałe;
  • pozostałe środki trwałe;
  • środki dydaktyczne.

  5. Ewidencja laptopów użyczonych uczniom:

  • odmowa przyjęcia laptopa na własność;
  • przekazanie laptopa na własność;
  • użyczenie laptopa.

  6. Ewidencja obcych składników majątkowych jednostkach oświaty.

  7. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych.

  8. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w jednostkach oświaty.

  9. Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury.

  10. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

  11. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.

  12. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

  • sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);
  • nieodpłatne przekazanie;
  • darowizna;
  • sprzedaż mienia pracownikowi.

  13. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

  • jak ująć w ewidencji zabawki zakupione do nauki?
  • czy podręczniki i ćwiczenia kupowane uczniom w ramach dotacji ministerialnej zwiększają wartość księgozbioru bibliotecznego?
  • jak należy prowadzić ewidencję księgową ww. podręczników i ćwiczeń?
  • czy pomoc dydaktyczną zakupioną przez szkołę tj. monitor interaktywny o wartości 17.600 zł można sfinansować z wydatków bieżących paragraf 4240?
  • jak ująć w ewidencji tablice ścierne?
  • ewidencja placu zabaw, boiska i obiektów małej architektury.

  14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.