Standardy Ochrony Małoletnich - obowiązek wdrożenia standardów do 15 sierpnia 2024! Dokumentacja krok po kroku. - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 19.06.2024r. godz. 10.00.
 • 16.07.2024r. godz. 10.00.
 • 07.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Uwaga! Po 15 sierpnia 2024 organy nadzorcze mogą nakładać kary, jeśli placówki nie będą miały wdrożonych standardów ochrony małoletnich.

Standardy Ochrony Małoletnich - szkolenie online

W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące wszystkich typów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Zmiany te wprowadzają standardy ochrony małoletnich, mające stanowić jeden z rodzajów szczególnych środków ochrony małoletnich.

Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?

Obowiązek wprowadzenia standardów po 15 lutego 2024 będzie miał każdy:

 • dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Szkolenie ma za zadanie  pomoc we wprowadzeniu niezbędnych  zmian w przepisach. Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja – Standardy ochrony małoletnich, która musi zostać wprowadzona do 15 lutego.

Program szkolenia

Na szkoleniu KAŻDY uczestnik otrzyma WZÓR Polityki ochrony dzieci – Standardy ochrony Małoletnich do wykorzystania i dostosowania w swojej jednostce. Wzór zawiera takie elementy jak:

 • Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki krzywdzenia dzieci,
 • Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów
 • Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami, praktykantami) instytucji a dziećmi
 • Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci
 • Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w instytucji
 • Załączniki: Zasady bezpiecznej rekrutacji, Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi, Karta interwencji, Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci, Monitoring polityki– ankieta, Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych.

1. Najważniejsze zmiany w kontekście ochrony małoletnich w publicznych i niepublicznych szkołach oraz przedszkolach – przedstawienie najważniejszych założeń.

2. Dokumentacja, którą należy wprowadzić – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH:

 • Cel i zakres stosowania Standardów – omówienie w praktyce!
 • W jaki sposób jak najszybciej wprowadzić niezbędne zmiany?
 • Szczegółowe omówienie wzoru dokumentacji.

3. Zasady ochrony dzieci/małoletnich przed krzywdzeniem – NAJNOWSZE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA JEDNOSTKI!

 • Zasady ochrony dzieci/małoletnich przed krzywdzeniem;
 • Zasady zatrudniania pracowników oraz dopuszczania do kontaktu innych osób z dziećmi/małoletnimi;
 • Zasady bezpiecznych relacji uczniów i personelu;
 • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internetu oraz ochrony uczniów/dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami z sieci;
 • Zasady ochrony wizerunku małoletniego;
 • Zasady ochrony danych osobowych małoletnich/dzieci.

4. Zasady i procedury podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego – JAK JE WDROŻYĆ W PRAKTYCE?

 • Zasady i procedury podejmowania w sytuacji podejrzenia stosowania lub stosowania przemocy domowej;
 • Zasady i procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia cyfrowego.

5. Organizacja procesu ochrony małoletnich w Jednostce:

 • Podział obowiązków w zakresie wdrażania „Standardów ochrony małoletnich”;
 • Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu szkoły do stosowania „Standardów ochrony małoletnich” oraz dokumentowanie tej czynności;
 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń podejrzenia lub krzywdzenia;
 • Dokumentowanie zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich i archiwizowanie wytworzonej dokumentacji;
 • Zasady ustalania planu wsparcia małoletniemu po ujawnieniu krzywdzenia;
 • Udostępnianie „Standardów ochrony małoletnich”;
 • Zasady przeglądu i aktualizowania dokumentu „Standardy ochrony małoletnich”.

6. Konsultacje z prelegentem – odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody