Standardy Ochrony Małoletnich - ważne zmiany od 15 lutego 2024! - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 28.06.2024r. godz. 10.00.
 • 18.07.2024r. godz. 10.00.
 • 05.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Standardy Ochrony Małoletnich - nowy obowiązek jednostek oświaty.

15 lutego 2024 roku weszły w życie zmiany w Standardzie Ochrony Małoletnich - ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmienia dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Na podstawie zmian ustawa otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich”(Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).

Kogo dotyczy nowy obowiązek - Standardy Ochrony Małoletnich od 15 lutego 2024r.

Obowiązkowi wprowadzenia standardów ochrony małoletnich podlega każdy:

 • dyrektor szkoły lub placówki;
 • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań małoletnich;
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;

Program szkolenia

1. Wymogi prawne w zakresie obowiązku zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa w ustawie kodeks karny i ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

2. Procedura „Niebieskiej Karty”- dla kogo i po co?

3. Nowe obowiązki dyrektorów placówek oświatowych wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

4. Zakres merytoryczny Standardów Ochrony Małoletnich – omówienie

5. W jakiej formie wdrożyć Standardy?

6. Termin wdrożenia Standardów.

7. Rola Zespołu ekspertów- zasady powoływania i kompetencje

8. Obowiązki pracowników jednostek oświatowych w zakresie współpracy z Zespołem ekspertów.

9. Obowiązki pracowników jednostek oświatowych w zakresie współpracy z Zespołem ekspertów.

10. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody