Standardy zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów w 2024r. – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów w placówkach ogólnodostępnych i specjalnych.

  2. Zmiana w standardach zatrudniania nauczycieli specjalistów o 1.09. 2024 r.

  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach – zadania nauczycieli i nauczycieli specjalistów.

  4. Wymagania kwalifikacyjne, odpowiadające nowemu standardowi kształcenia nauczycieli.

  5. Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia przedmiotów zawodowych praktycznych i teoretycznych.

  6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  7. Kwalifikacje nauczycieli języków obcych w różnych typach placówek.

  8. Zatrudnianie nauczycieli niebędących obywatelami polskimi.