Statut szkoły i przedszkola - zasady tworzenia i nowelizacji wraz z omówieniem konieczności wprowadzenia nowych zapisów, które mają obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025 - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 27.06.2024r. godz. 10.00.
 • 19.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Statut jako wizytówka szkoły i jej pracowników.

2. Zasady techniki prawodawczej – omówienie wraz z przykładami.

3. Statut jako źródło prawa wewnątrzszkolnego.

4. Procedura nowelizacji statutu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

5. Wskazanie zmian jakie trzeba wprowadzić w statucie w związku z nowelizacją przepisów

6. Prace i zadania domowe w statucie szkoły. Omówienie zmian i propozycja zapisu.

7. Omówienie treści minimalnej statutu szkoły i przedszkola w oparciu o zapisy art. 98 i 102 Prawa oświatowego w zakresie:

 • Celów i zadań szkoły.
 • Organów szkoły i ich kompetencji.
 • Nowej organizacji pracy szkoły.
 • Zadań nauczycieli.
 • Sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów.
 • Sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.
 • Form opieki i pomocy uczniom.
 • Organizacji biblioteki szkolnej.
 • Organizacji internatu i świetlicy.
 • Rodzajów nagród i kar dla uczniów.
 • Zasady skreślenia ucznia z listy uczniów.
 • Warunków stosowania sztandaru szkoły.
 • Godła szkoły oraz ceremoniału.
 • Organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
 • Organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 • Organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

8. Przykładowe zapisy statutowe.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody