System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem kontekstu naliczania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej z uwzględnieniem rejestracji uczniów i pracowników Uchodźców z Ukrainy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi Systemu Informacji Oświatowej i związku przekazywanych danych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych.
  2. Odpowiedzialność dyrektora placówki  za właściwe przekazywanie danych do SIO.

   Uczestnicy:

  1. Znają aktualne przepisy w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, Prawa oświatowego, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń w tym zakresie.
  2. Potrafią właściwie wprowadzać dane do systemu.
  3. Mają świadomość zależności między wprowadzanymi danymi  a  finansowaniem zadań oświatowych.

  Program szkolenia

  1. Omówienie aktów prawnych, dotyczących Systemu Informacji Oświatowej, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, obowiązku meldunkowego i wynikających z nich zasad wprowadzania danych do systemu.

  2. Omówienie zasad organizacji kształcenia uczniów obcokrajowców i obywateli polskich przybywających z zagranicy (dane w systemie) w tym przyjmowanie Uczniów ukraińskich do polskich placówek oświatowych.

  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz kształcenie Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Ukrainy.

  4. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (dane w systemie).

  5. Omówienie poszczególnych rodzajów danych wpisywanych do systemu (szczegóły podmiotu, nauczyciele, uczniowie, oddziały, strefa pracownika).

  6. Przedstawienie założeń do wyliczania etatów subwencyjnych.

  7. Przedstawienie przykładowych wyliczeń etatów nauczyciela do subwencji i wyliczeń etatów łączonych, błędy mające wpływ na przeliczenie subwencji oświatowej.

  8. Analiza przykładowych raportów subwencyjnych i raportów bieżących – Strefa dla pracownika.

  9. Przedstawienie zasad kontroli i odpowiedzialność dyrektora za przekazywanie właściwych danych.

  10. SIO EO – egzamin ósmoklasisty, egzaminy maturalne.

  11. Moduł dla JST i PPP w kontekście modułu dla placówek oświatowych.

  12. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.