System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem kontekstu naliczania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej – zmiany w SIO w 2024r. - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

    Cele szkolenia:

    1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi Systemu Informacji Oświatowej i związku przekazywanych danych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych.
    2. Odpowiedzialność dyrektora placówki  za właściwe przekazywanie danych do SIO.

     Uczestnicy:

    1. Znają aktualne przepisy w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, Prawa oświatowego, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń w tym zakresie.
    2. Potrafią właściwie wprowadzać dane do systemu.
    3. Mają świadomość zależności między wprowadzanymi danymi  a  finansowaniem zadań oświatowych.

    Program szkolenia

    1. Omówienie aktów prawnych, dotyczących Systemu Informacji Oświatowej, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, obowiązku meldunkowego i wynikających z nich zasad wprowadzania danych do systemu.

    2. Omówienie zasad organizacji kształcenia uczniów obcokrajowców i obywateli polskich przybywających z zagranicy (dane w systemie) w tym przyjmowanie Uczniów ukraińskich do polskich placówek oświatowych.

    3. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce (dane w systemie).

    4. Omówienie poszczególnych rodzajów danych wpisywanych do systemu (szczegóły podmiotu, nauczyciele, uczniowie, oddziały, strefa pracownika).

    5. Omówienie modułu „Uczeń”

    • Rejestracja i modyfikacja danych ucznia
    • Oddziały w szkole i przedszkolu
    • Nauka ucznia: obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, nauki
    • Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie
    • Proponowane przez MEN organizowanie klas „0” w przedszkolach a kontrola spełniania obowiązku.

    6. Omówienie modułu „nauczyciel”:

    • Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy). Różnica danych w SIO i arkuszu organizacji.

    7. Konieczność uwzględnienia w zbiorze danych m.in. informacji o:

    • formach zatrudnienia nauczyciela,
    • pełnym wymiarze zajęć pedagogów – w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych,
    • czynnościach wynikających z zadań statutowych szkoły,
    • składowych wynagrodzenia nauczycieli,
    • awansie zawodowym nauczycieli (dostosowane m.in. do przepisu przejściowego o nauczycielach rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego),
    • przyczynach nieprowadzenia zajęć,
    • urlopach płatnych, bezpłatnych, dla poratowania zdrowia,
    • przysługujących świadczeniach rehabilitacyjnych
    • zmiana katalogu rodzajów nieobecności możliwych do wykazania w systemie informacji oświatowej (od 8 grudnia 2023 r.)

    8. Zmiany w rozporządzeniu, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz. U. poz. 2820) Przedstawienie założeń do wyliczania etatów subwencyjnych.

    9. Przedstawienie przykładowych wyliczeń etatów nauczyciela do subwencji i wyliczeń etatów łączonych, błędy mające wpływ na przeliczenie subwencji oświatowej.

    10. Analiza przykładowych raportów subwencyjnych i raportów bieżących – Strefa dla pracownika.

    11. Przedstawienie zasad kontroli i odpowiedzialność dyrektora za przekazywanie właściwych danych.

    12. SIO EO – egzamin ósmoklasisty, egzaminy maturalne.

    13. Moduł dla JST i PPP w kontekście modułu dla placówek oświatowych.

    14. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.