Podstawa wymiaru zasiłków - zmiany interpretacji ZUS - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 07.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Zmiany w interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą być trudne do zrozumienia i wdrożenia. Nowe wytyczne, które wprowadzane są regularnie, wymagają od pracodawców i księgowych bieżącej wiedzy i umiejętności. Nasze szkolenia online koncentrują się na najnowszych interpretacjach ZUS, zapewniając uczestnikom aktualne informacje i praktyczne umiejętności niezbędne do prawidłowego ustalania podstawy wymiaru zasiłków. Dzięki naszym szkoleniom unikniesz błędów i zapewnisz sobie spokój w codziennej pracy.

Skorzystaj z oferty naszego centrum szkoleń

Nasze centrum szkoleń oferuje kompleksowe programy edukacyjne, które dostosowane są do potrzeb zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw oraz ich działów kadr i płac. Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów oraz interaktywnym metodom nauczania, zapewniamy efektywne i angażujące szkolenia, które realnie zwiększają kompetencje zawodowe uczestników.

Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się, jak łatwo i skutecznie można przyswoić wiedzę na temat ustalania podstawy wymiaru zasiłków. Inwestycja w szkolenie to inwestycja w bezpieczeństwo i prawidłowość rozliczeń w Twojej firmie.

Szkolenia zasiłki online – dlaczego warto?

Szkolenia online to wygodne i efektywne rozwiązanie, które pozwala na zdobywanie wiedzy bez konieczności opuszczania biura czy domu. Nasze szkolenia z zakresu zasiłków mają na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozliczania różnego rodzaju zasiłków pracowniczych. Oferujemy dostęp do aktualnych materiałów szkoleniowych, interaktywnych ćwiczeń oraz konsultacji z ekspertami.

Wybierając nasze szkolenia z zakresu ustalania podstawy wymiaru zasiłków, zyskujesz pewność, że Twoja wiedza będzie zgodna z najnowszymi przepisami ZUS dotyczącymi ustalania okresu zasiłkowego. To oszczędność czasu i pieniędzy, a także gwarancja poprawności rozliczeń.

Wypełnił formularz i zapisz się na szkolenie!

Adresaci naszego szkolenia do przede wszystkim – kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program szkolenia

1. Wysokość zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem okoliczności umożliwiających wypłatę wyższej stawki zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

2. Okres z jakiego należy ustalać podstawę wymiaru zasiłków

 • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • sposób postępowania przy krótszym okresie ubezpieczenia, w tym przypadku powstania niezdolności w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
 • właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”
 • zasady postepowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,

3. Przejęcie pracownika na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych – zmiana stanowiska ZUS

4. Zasady uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego w zależności od jego rodzaju – stałe czy zmienne.

5. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:

 • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.

6. Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia miesięcznych:

 • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia
 • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.

7. Uzupełnianie przychodu za urlop bezpłatny, urlop opiekuńczy i zmieniony sposób postępowania z urlopem udzielonym z powodu siły wyższej

8. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:

 • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
 • zasady uzupełniania tych składników,
 • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
 • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,

9. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas.

10. Nowa interpretacja ZUS, że przychód z zakończonej umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem nie jest utraconym przychodem.

11. Sposób postępowania w przypadku zmiany wynagrodzenia w okresie służącym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku oraz w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody