Dokumentacja kadrowa w jednostkach oświaty w związku z rewolucyjną nowelizacją Kodeksu Pracy w 2023 roku – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 20.06.2023r., godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Stworzenie prawidłowej dokumentacji kadrowej po nowelizacji Kodeksu Pracy to nie lada wyzwanie – dlatego przygotowaliśmy szkolenie online, dzięki któremu bez popełniania błędów sporządzisz niezbędną dokumentację pracowniczą dla pracowników jednostek oświaty – pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych.

Na szkoleniu zostanie omówione prawidłowe przygotowanie dokumentacji kadrowej związanej ze szczegółowymi informacjami o warunkach zatrudnienia, nowymi wzorami umów o pracę, nowymi wnioskami rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia oraz wnioskami dotyczącymi zmiany formy zatrudnienia.

Prowadząca szkolenie omówi także z Państwem zasady udzielania urlopów z powodu tzw. siły wyższej, czy nowe zasady urlopów rodzicielskich.

 

Program szkolenia

1. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

 • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
 • Obowiązku uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
 • Informacji dodatkowej dla nauczycieli
 • Wykroczeń za niespełnienie wymogu
 • Nowej treści umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
 • Nowej treść umowy o pracę z nauczycielem po zmianach
 • Wzorów wniosków pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązków pracodawcy
 • Wzorów wniosków o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • elementów jakie winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy – kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop?
 • Informacji, które powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
 • Nowego wzoru wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia – gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo?
 • Dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
 • Aktualizacji regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu?

2. Rozszerzenie katalogu pracowników w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu.

3. Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę.

4. Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki?

5. Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością?

6. Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika.?

7. Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia – obowiązek czy dobrowolność?

8. Kodeks pracy po zmianach  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

9. Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych.

10. Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą:

 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • W jaki sposób zwolnienia będą udzielane nauczycielom

11. Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi?

12. Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze.

13. Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika.

14. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego:

 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce?
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmienia?
 • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

15. Praca zdalna –  w jaki sposób należy uregulować pracę zdalną?

 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie?
 • Co powinien zawierać w swojej treści regulamin pracy zdalnej?
 • Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy – czy należy je aktualizować?
 • Telepraca – czy nadal będzie można zatrudniać pracownika w formie telepracy?
 • Rodzaje pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
 • Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalną tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
 • Elastyczna organizacja pracy a praca zdalna – kogo dotyczy i czy wnioski pracowników są wiążące dla pracodawcy?
 • Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy?
 • Praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP.
 • Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 • Koszty pracodawcy w związku z zleceniem pracy zdalnej.
 • Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
 • Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
 • Zawarcie umowy o pracę a praca zdalna, co należy wskazać w treści umowy o pracę zawartej z pracownikiem?
 • Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP przy wykonywaniu pracy zdalnej.
 • Czy należy tworzyć ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej i co powinna zawierać w szczególności?
 • Praca zdalna a wypadki w pracy, w drodze do i z pracy – obowiązki pracodawcy.

16. Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu:

 • Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników?
 • Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości?
 • Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 • Regulamin kontroli trzeźwości na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody