Fundusz Pomocy dla JST na dodatkowe zadania oświatowe – rok szkolny 2023/2024 - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Podczas godzinnego szkolenia online, dotyczącego Funduszu Pomocy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe, uczestnicy szkolenia poszerzą swoje kwalifikacje o zagadnienia dotyczące podstawy prawnej powstawania Funduszu Pomocniczego oraz zasad gromadzenia i przekazywania środków z Funduszu Pomocniczego dla szkół i przedszkoli.

  Uczestnicy zapoznają się także z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz nowymi zadaniami oświatowymi, które będą finansowane z Funduszu Pomocy (dowóz, wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, środki na dodatkowe zadania oświatowe).

   

  Program szkolenia

  1. Podstawy prawne powstania Funduszu Pomocowego.

  2. Zasady gromadzenia i przekazywania środków z Funduszu Pomocowego dla szkół i przedszkoli.

  3. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 50 zasady otrzymywania wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

  4. Sposób podziału środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

  5. Zadania oświatowe, które mogą być finansowane z Funduszu Pomocy – na co w szkole można przeznaczyć środki z Funduszu Pomocy, czy ze środków z Funduszu Pomocy można dofinansować obiady dla dzieci narodowości ukraińskiej, dowóz, wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.

  6. Środki na dodatkowe zadania oświatowe – obowiązek rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków.

  7. Fundusz Pomocy w świetle nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (paragrafy dochodów i wydatków).

  8. Czy obowiązek zwrotu odsetek ze środków Funduszu Pomocy dotyczy także środków przeznaczonych na zadania oświatowe?

  9. Informacja JST o wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych – obowiązek informacyjny do 15 września 2023 r.