Fundusz Pomocy dla JST na dodatkowe zadania oświatowe – nowe zasady podziału środków – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Podczas godzinnego szkolenia online, dotyczącego Funduszu Pomocy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe, uczestnicy szkolenia poszerzą swoje kwalifikacje o zagadnienia dotyczące podstawy prawnej powstawania Funduszu Pomocniczego oraz zasad gromadzenia i przekazywania środków z Funduszu Pomocniczego dla szkół i przedszkoli.

  Uczestnicy zapoznają się także z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz nowymi zadaniami oświatowymi, które będą finansowane z Funduszu Pomocy (dowóz, wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, środki na dodatkowe zadania oświatowe).

   

  Program szkolenia

  1. Podstawy prawne powstania Funduszu Pomocowego.

  2. Zasady gromadzenia i przekazywania środków z Funduszu Pomocowego dla szkół i przedszkoli.

  3. Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 50 zasady otrzymywania wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

  4. Zmiany w sposobie podziału środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

  5. Nowe zadania oświatowe, które będą finansowane z Funduszu Pomocy – dowóz, wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.

  6. Środki na dodatkowe zadania oświatowe – obowiązek rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków.

  7. Fundusz Pomocy w świetle nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej:

  a) paragrafy dochodów:

  • 207 Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  • 208 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  • 638 Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  • 639 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
  • 640 Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

  b) paragrafy wydatków:

  • 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
  • 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
  • 475Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy