Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej? - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 23.05.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Czy wiesz jak prawidłowo przygotować się do przeprowadzenia inwentaryzacji w Jednostce Budżetowej? Skorzystaj z naszego pełnowymiarowego szkolenia online, które profesjonalnie Cię do tego przygotuje.

Podczas 4-godzinnego szkolenia online omówimy zagadnienia dotyczące m.in. podstawy przeprowadzania inwentaryzacji w Jednostkach Budżetowych, częstotliwości i terminów przeprowadzania inwentaryzacji, etapów działań związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji, weryfikacji sald oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji w praktyce.

 

Program szkolenia

1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia:

 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację
 • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada
 • Metody inwentaryzacji:
  • spis z natury,
  • potwierdzenie sald,
  • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

 • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację
 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji
 • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata
 • Co oznacza termin „teren strzeżony”
 • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji

 • Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna)
 • Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji
 • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

4. Spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji

 • Prawa i obowiązki uczestników spisu
 • Obszar objęty spisem z natury
 • Oznakowanie składników majątkowych na polach spisowych
 • Warunki i technika prowadzenia spisu
 • Czynność spisowe krok po kroku
 • Spis z natury obcych składników majątkowych
 • Jak udokumentować fakt przeprowadzenia spisu z natury i jego wyniki
 • arkusz spisowy i protokół spisu z natury
 • kontrola arkuszy spisowych
 • kontrola rzetelności spisu
 • wycena wyników spisu
 • różnice inwentaryzacyjne (ustalenie i rozliczenie)
 • ujęcie wyników spisu z natury w księgach rachunkowych
 • postępowanie poinwentaryzacyjne
  • Jak przeprowadzić spis z natury drogą elektroniczną

5. Potwierdzenie sald jako metoda inwentaryzacji

 • Uzgodnienie sald z bankami
 • Uzgodnienie sald z kontrahentami
 • Dokumentowanie faktu przeprowadzenia inwentaryzacji

6. Weryfikacja sald:

 • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 014 Zbiory biblioteczne”, 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)
 • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”
 • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze”
 • Weryfikacja należności i zobowiązań ewidencjonowanych na kontach Zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”

 

7. Zagadnienia problemowe:

 • Jak inwentaryzować zobowiązania
 • Czy dopuszczalne jest „milczące potwierdzenie salda”
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji w praktyce:

 • Zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji z wymaganą częstotliwością
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji danego rodzaju składnika majątkowego inną metodą niż wskazana w przepisach
 • Zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji bądź rozliczenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami

9. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody