Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej? - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 26.10.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Czy wiesz jak prawidłowo przygotować się do przeprowadzenia inwentaryzacji w Jednostce Budżetowej? Skorzystaj z naszego pełnowymiarowego szkolenia online, które profesjonalnie Cię do tego przygotuje.

Podczas 4-godzinnego szkolenia online omówimy zagadnienia dotyczące m.in. podstawy przeprowadzania inwentaryzacji w Jednostkach Budżetowych, częstotliwości i terminów przeprowadzania inwentaryzacji, etapów działań związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji, weryfikacji sald oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji w praktyce.

 

Program szkolenia

1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia:

 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację
 • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada
 • Metody inwentaryzacji:
  • spis z natury,
  • potwierdzenie sald,
  • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

 • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację
 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji
 • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata
 • Co oznacza termin „teren strzeżony”
 • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji

 • Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna)
 • Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji
 • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

4. Spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji

 • Prawa i obowiązki uczestników spisu
 • Obszar objęty spisem z natury
 • Oznakowanie składników majątkowych na polach spisowych
 • Warunki i technika prowadzenia spisu
 • Czynność spisowe krok po kroku
 • Spis z natury obcych składników majątkowych
 • Jak udokumentować fakt przeprowadzenia spisu z natury i jego wyniki
 • arkusz spisowy i protokół spisu z natury
 • kontrola arkuszy spisowych
 • kontrola rzetelności spisu
 • wycena wyników spisu
 • różnice inwentaryzacyjne (ustalenie i rozliczenie)
 • ujęcie wyników spisu z natury w księgach rachunkowych
 • postępowanie poinwentaryzacyjne
  • Jak przeprowadzić spis z natury drogą elektroniczną

5. Potwierdzenie sald jako metoda inwentaryzacji

 • Uzgodnienie sald z bankami
 • Uzgodnienie sald z kontrahentami
 • Dokumentowanie faktu przeprowadzenia inwentaryzacji

6. Weryfikacja sald:

 • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 014 Zbiory biblioteczne”, 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)
 • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”
 • Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze”
 • Weryfikacja należności i zobowiązań ewidencjonowanych na kontach Zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”

 

7. Zagadnienia problemowe:

 • Jak inwentaryzować zobowiązania
 • Czy dopuszczalne jest „milczące potwierdzenie salda”
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji w praktyce:

 • Zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji z wymaganą częstotliwością
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji danego rodzaju składnika majątkowego inną metodą niż wskazana w przepisach
 • Zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji bądź rozliczenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami

9. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody