Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków w przedszkolu - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Jak klasyfikować dochody z tytułu:

  • wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  • opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia (płaty za wyżywienie dzieci, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych)
  • najmu powierzchni
  • odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym
  • darowizn otrzymanych w formie pieniężnej i rzeczowej
  • odszkodowania za utracone/uszkodzenie miesienie oraz odszkodowania wynikające z umów
  • zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy

  2. Jak klasyfikować wydatki:

  • osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 302)
  • na zakup materiałów i wyposażenia (§ 421)
  • na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 424 – zabawki, gry, piasek do piaskownicy)
  • na podróże służbowe (§ 441)
  • na szkolenia (§ 470)

  3. Inwestycja a remont – kiedy stosować § 427 i § 605.

  4. Jak zaksięgować wydatki na doposażenie placu zabaw?