Kontrola zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie online dotyczące kontroli zarządczej w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych poruszy kwestie obowiązków w zakresie kontroli oraz przybliży Ci różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową, funkcjonalną i instytucjonalną.

  Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistę z tego zakresu, który omówi podział zadań i obowiązków oraz powierzanie uprawnień w zakresie kontroli zarządczej, identyfikację ryzyka i jego analizę oraz najwyższe standardy kontroli zarządczej.

   

  Program szkolenia

  1. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.

  2. Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).

  3. Kontrola zarządcza a audyt.

  4. Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).

  5. Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.

   

  6. Roczny plan działalności.

  7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

  8. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:

  • pojęcie ryzyka,
  • identyfikacja ryzyka,
  • metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
  • tolerowany poziom ryzyka,
  • reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).

  9. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.

  10. Standardy kontroli zarządczej.

  11. Samoocena w kontroli zarządczej.