Najlepsze praktyki dla koordynatorów dostępności po sporządzonym raporcie na dzień 31.03.2021 r. - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Co dalej po raporcie sporządzonym na dzień 31.03.2021 r. ?

  2. Co należy zrobić, aby wprowadzać zmiany i unikać błędów przed 6 września 2021 r, – nowe uprawnienie obywateli.

  3. Brak możliwości zapewnienia dostępności – i co dalej?

  4. Jak mam przygotować swoją organizację na następne raporty?

  5. W jaki sposób mam zapewniać dostępność w małej jednostce?

  6. Planowanie i wdrażanie działań na rzecz poprawienia dostępności:

  • podstawowe pojęcia dot. : barier, dostępności, osoby ze szczególnymi potrzebami, – projektowanie oraz usprawniania dla właściwego przeprowadzenia audytu.
  • zakres audytu organizacji,
  • standaryzacja procesów audytowych i kontrolnych dla kilku jednostek lub podmiotów
  • przykłady różnych rozwiązań – wdrożone plany
  • dobre praktyki,
  • raport z audytu architektonicznego – warsztaty – jak przeprowadzić taki audyt w swojej jednostce,

  7. Rola koordynatora ds. dostępności:

  • ustanowienie koordynatora w organizacjach – powoływanie, odwoływanie oraz uruchamianie procedur w tym zakresie,
  • status, charakterystyka i wymagane umiejętności koordynatora ds. dostępności,
  • zadania koordynatora lub zespołu ds. dostępności
  • analiza planów na 2020-2021 r. i przygotowanie planów na przyszłość
  • współuczestniczenie w tworzeniu planów działania
  • systemy monitorowania już wprowadzanych działań i cykliczne aktualizowanie planów

  8. Obowiązki instytucji publicznych – wymagania jakie muszą być realizowane z zakresu dostępności:

  9. Zakres certyfikacji dostępności:

  • stosowane wymagania,
  • po co i jak jest przeprowadzany proces certyfikacji,
  • uprawnienia i obowiązki wnioskodawcy,

  10. Zagrożenia wynikające z postępowania skargowego w przepadku braku zapewnienia dostępności:

  • 6 września 2021 r. – od tej daty każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym (opisanych w art. 6), Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mogli także złożyć wnioski i skargi
  • procedura skargowa
  • znaczenie prowadzonego postępowania przez PFRON

  11. Kary za brak zapewnienia dostępności.

  12. Terminy wprowadzania poszczególnych rozwiązań.