Nieobecność w pracy w 2023 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian – Szkolenie online dla pracodawcy

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Nieobecność pracownika w firmie np. z powodu niezdolności do pracy lub z innych powodów często bywa pewnym problemem dla pracodawców. Na szczęście wszelkie kwestie związane z tym tematem zawarte są w przepisach prawa pracy w Kodeksie Pracy. Przepisów dotyczących usprawiedliwienia nieobecności w pracy należy szukać w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

  Zwolnienie od pracy, usprawiedliwienie nieobecności w pracy i inne tematy nasz szkoleniach online

  Biorąc udział w szkoleniu, krok po kroku zapoznają się Państwo z tematem nieobecności pracowniczych w 2023 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Prowadząca szkolenie omówi m.in. zagadnienia dotyczące definicji urlopu wypoczynkowego, nabycia prawa do urlopu, ekwiwalentu z tytułu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, zakazu stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju, zwolnień od pracy i ich usprawiedliwiania oraz zasad opieki nad dzieckiem do lat 14.

  Szkolenia dla pracodawców online – nieobecności pracownicze

  Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi urlopów macierzyńskich i urlopów wychowawczych z uwzględnieniem prawa do urlopu macierzyńskiego, wnioskowania o urlop rodzicielski oraz zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.

  Szukasz również innych szkoleń dla firm? Sprawdź naszą ofertę! Znajdziesz w niej między innymi szkolenia z akt osobowych, szkolenia z płac i wynagrodzeń oraz wiele innych.

  Program szkolenia

  1. Urlop wypoczynkowy:

  • nabycie prawa do urlopu,
  • prawidłowe zasady ustalania wymiaru urlopu,
  • udzielanie urlopu wypoczynkowego,
  • plan urlopów,
  • urlop proporcjonalny,
  • zasady wykorzystywania urlopu wypoczynkowego – wniosek,
  • urlop na żądanie,
  • urlop zaległy,
  • ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
  • dodatkowe urlopy wypoczynkowe,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • ewidencja urlopowa jako element dokumentacji pracowniczej

  2. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika a nieobecności w pracy:

  • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
  • zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
  • urlop bezpłatny a staż pracy.
  • zwolnienia od pracy i ich usprawiedliwianie 
  • z prawem do wynagrodzenia,
  • bez prawa do wynagrodzenia,
  • zasady usprawiedliwiania

   

  3. Opieka nad dzieckiem do lat 14 a nieobecności w pracy:

  • wymiar,
  • wnioskowanie,
  • wykorzystanie opieki na godziny,
  • skrócony czas pracy a opieka na godziny

  4. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – wnioskowanie i udzielanie.

  5. Nowy urlop opiekuńczy – wnioskowanie i udzielanie.

  6. Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy po zmianach:

  • prawo do urlopu macierzyńskiego,
  • wymiar urlopu,
  • urlop rodzicielski po zmianach,
  • wnioskowanie o urlop rodzicielski,
  • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego na części,
  • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
  • nabycie prawa i wymiar urlopu wychowawczego,
  • zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
  • termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
  • wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy,
  • ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia wymiaru

  7. Urlop ojcowski po zmianach – wymiar i zasady wykorzystania.