Nieobecności pracownicze w 2023 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Biorąc udział w szkoleniu, krok po kroku zapoznają się Państwo z tematem nieobecności pracowniczych w 2023 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Prowadząca szkolenie omówi m.in. zagadnienia dotyczące definicji urlopu wypoczynkowego, nabycia prawa do urlopu, ekwiwalentu z tytułu niewykorzystania urlopu wypoczynkowego, zakazu stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju, zwolnień od pracy i ich usprawiedliwiania oraz zasad opieki nad dzieckiem do lat 14.

  Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi urlopów macierzyńskich i urlopów wychowawczych z uwzględnieniem prawa do urlopu macierzyńskiego, wnioskowania o urlop rodzicielski oraz zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.

   

  Program szkolenia

  I. Urlop wypoczynkowy:

  1. Definicja urlopu wypoczynkowego
  2. Wymiar – okresy zaliczane do wymiaru
  3. Nabycie prawa do urlopu
  4. Prawidłowe zasady ustalania wymiaru
  5. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
  6. Plan urlopów
  7. Urlop proporcjonalny
  8. Zasady wykorzystywania urlopu wypoczynkowego – wniosek
  9. urlop na żądanie
  10. Urlop zaległy
  11. Ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  12. Dodatkowe urlopy wypoczynkowe
  13. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  14. Ewidencja urlopowa jako element dokumentacji pracowniczej

  II. Urlop bezpłatny:

  1. Tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
  2. Zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
  3. Urlop bezpłatny a staż pracy

  III. Zwolnienia od pracy i ich usprawiedliwianie:

  1. Z prawem do wynagrodzenia
  2. Bez prawa do wynagrodzenia
  3. Zasady usprawiedliwiania
  4. Kwarantanna a izolacja

  IV. Opieka nad dzieckiem do lat 14:

  1. Wymiar
  2. Wnioskowanie
  3. Zasady wykorzystania
  4. Wykorzystanie na godziny
  5. Skrócony czas pracy a opieka na godziny

  V. Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy:

  1. Prawo do urlopu macierzyńskiego
  2. Wymiar urlopu
  3. Urlop rodzicielski – nadchodzące nowości
  4. Wnioskowanie o urlop rodzicielski
  5. Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego na części
  6. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
  7. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego
  8. Nabycie prawa i wymiar urlopu wychowawczego
  9. Zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
  10. Termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
  11. Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy,
  12. Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia wymiaru.