Obowiązek szkolny i obowiązek nauki według prawa oświatowego – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 21.05.2024r. godz. 10.00.
 • 12.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Wedle prawa oświatowego nauka w Polsce jest obowiązkowa. Rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, Po ukończeniu szkoły podstawowej funkcjonuje jednak jeszcze obowiązek nauki. Dziecko musi uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Dowiedz się czym jest obowiązek szkolny

Z naszych szkoleń online kompleksowo poznasz wszelkie kwestie związane z obowiązkiem nauki w szkole podstawowej i nie tylko. Poruszmy takie tematy jak sytuacje, gdy dzieci przebywają za granicą, kto podlega obowiązkowi nauki i jakie są terminy jego obowiązywania. Dodatkowo dowiesz się, w jaki sposób organy samorządu terytorialnego współpracują z innymi jednostkami samorządowymi podczas monitorowania obowiązku nauki oraz jakie w tym wszystkim są kompetencje dyrektora szkoły podstawowej.

 

Oprócz tego mogą zainteresować Cię również inne szkolenia dla oświaty lub z zamówień publicznych

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • wzór tytułu wykonawczego,
 • wzór metryczki sprawy,
 • wzory dokumentów dotyczących realizacji i braku realizacji obowiązku nauki,
 • wzory dokumentów używanych podczas procedury w przypadku braku realizacji obowiązku nauki.

Czego dowiesz się ze szkolenia:

 • jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze szkoły w kontekście dokumentowanie kontroli obowiązku szkolnego?
 • jak skutecznie prowadzić ewidencję dzieci w obwodzie szkoły?
 • jakie problemy wynikają z migracji dzieci zarówno polskich jak i zagranicznych  i jak skutecznie sobie z nimi radzić?
 • w jaki sposób weryfikować obowiązek nauki w SIO?
 • jak skutecznie przeprowadzić procedurę egzekucyjną?
 • jakie są kary za niedopełnienie obowiązku nauki?

1. Obowiązek szkolny i nauki – Przepisy prawa regulujące spełnianie obowiązku przez dziecko. Obowiązki rodziców oraz szkoły, przedszkola prowadzącego klasy „0”.

2. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dyrektora szkoły obwodowej, dokumentowanie.

3. Sposoby realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą: nauczanie domowe,  indywidualny tok nauki, odroczenie, spełnianie obowiązku za granicą, obowiązku nauki w innych formach, rola szkoły w tym zakresie.

4. Spełnianie obowiązku w podmiotach leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych na podstawie opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Ewidencja dzieci w obwodzie szkoły (zamieszkanie, zameldowanie).

6. System Informacji Oświatowej – obowiązek wpisywania uczniów, potwierdzania realizacji obowiązku szkolnego.

7. Zadania gminy jako wierzyciela i egzekutora obowiązku nauki.

8. Kształcenie uczniów będących obcokrajowcami lub obywateli polskich wracających z zagranicy.

9. Obowiązek szkolny i nauki – Pytania i odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody