Zasady rozliczania opłat za pobyt i wyżywienie w szkołach i przedszkolach – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 19.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

W związku z wprowadzonymi 1 września 2022 roku zmianami, dotyczącymi organizacji stołówki szkolnej i tym samym nałożeniem nowych obowiązków na dyrektora szkoły, przygotowaliśmy szkolenie online, dotyczące organizacji miejsc wydawania posiłków w szkołach oraz nowych zasad naliczania opłat za wyżywienie. Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione zasady rozliczania opłat za godziny spędzone w przedszkolach, zasady rozliczania nadpłat od rodziców, czy egzekwowanie należności za posiłki i pobyt w przedszkolu.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowo obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji stołówek szkolnych, sposobów prowadzenia ewidencji opłat za posiłki oraz przeprowadzania przetargu dotyczącego cateringu. Szkolenie pozwoli Państwu uzyskać wiedzę na temat procedury windykacji należności za pobyt w placówce oraz naliczania odsetek za powstałe zaległości.

 

Program szkolenia

1. Organizacja stołówki według nowych zasad obowiązujących od 1 września 2022 r. wprowadzonych na mocy art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Nowe obowiązki nałożone na dyrektora szkoły związane z organizacją stołówki w szkole oraz wydania ciepłego posiłku dla każdego dziecka – jak wypełnić obowiązek zapewnienia miejsca do spożycia ciepłego posiłku.

3. Obowiązek wydawania gorącego posiłku w statucie szkoły – nowe zapisy, które powinny znaleźć się w dokumentacji szkoły.

4. Zasady odpłatność za posiłki pobierane od rodziców uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, finansowanie posiłków przez ośrodki pomocy społecznej, sprzedaż posiłków osobo fizycznym.

5. W jaki sposób obliczyć „wsad do kotła” w świetle najnowszych stanowisk regionalnych izb obrachunkowych wydanych po wejściu w życie art. 106a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

6. Jak obliczyć wysokość opłat za obiady pobieranych od nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, definicja „kosztów przygotowania posiłku” w świetle art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

7. Catering – w jaki sposób przeprowadzić przetarg, jak rozliczać faktury z firmą cateringową, czy rodzice mogą wnosić opłaty bezpośrednio do firmy cateringowej

8. Czy posiłek sprzedawany dla nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest od niego zwolniony czy powinien być opodatkowany stawką 8% lub 23% – interpretacja ogólna Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. nr PT1.8101.3.2019

9. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów – jakie zapisy stosować aby można było dokonywać zakupów do stołówki szkolnej oraz gromadzić dochody z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców uczniów, praktyczne aspekty wypełniania sprawozdania Rb-34S.

10. Sposób prowadzenia ewidencji opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej – opłaty stanowiące dochód jednostki budżetowej, opłaty gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa opłat za posiłki (konta: 201, 221, 700, 720), zastosowane odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej.

11. Należności za posiłki sprawozdaniu budżetowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

12. Opłaty za godziny spędzone w przedszkolu – umowy z rodzicami, jak naliczać godziny spędzone w przedszkolu, co powinno zawierać oświadczenie składane przez rodzica

13. Kiedy należność za pobyt dziecka w przedszkolu lub posiłek staje się zaległością, jak ustalić prawidłowy termin płatności, kto ustala termin płatności należności w przedszkolu

14. Jak rozliczyć nadpłaty od rodziców – czy zwrot nadpłaty następuje tylko na wniosek rodzica czy przedszkole może samo dokonać zwrotu

15. Egzekwowanie należności za posiłki oraz pobyt dziecka w przedszkolu – formy egzekwowania należności, kto ma obowiązek egzekwowania należności, jakie obowiązki w zakresie egzekwowania należności ma dyrektor przedszkola i dyrektor szkoły

16. Naliczanie odsetek od zaległości – podstawa prawna naliczania odsetek za zaległości w opłatach za posiłki w szkole i przedszkolu.

17. Procedura windykacji należności w przedszkolu – najważniejsze zapisy w przedmiotowym dokumencie

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody