Opłaty za posiłki w placówkach oświatowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Od 1 września 2022r. każda szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniom dostępu do ciepłego posiłku oraz miejsca do jego spożycia. 

  Na szkoleniu online dotyczącym tej tematyki, uczestnicy dowiedzą się jakie są nowe obowiązki szkół związane z organizacją stołówek szkolnych i obowiązki związanie z wydawaniem ciepłych posiłków uczniom.

  Wykładowca przedstawi uczestnikom w jaki sposób powinno ustalać się zasady odpłatności za posiłki, jakie powinny być odpłatności za posiłki w przypadku pracowników niepedagogicznych oraz jak prowadzić ewidencję księgową opłat za wyżywienie.

   

  Program szkolenia

  1. Nowe obowiązki szkół związane z organizacją stołówki:

  • obowiązek wydawania ciepłego posiłku dla każdego dziecka
  • jak wypełnić obowiązek zapewnienia miejsca do spożycia ciepłego posiłku
  • wycena posiłku (wsad do kotła, koszty utrzymania stołówki) – w świetle najnowszych stanowisk RIO

  2. Zasady opłatność za posiłki:

  • rodzice uczniów
  • ośrodki pomocy społecznej
  • osoby fizyczne kupujące obiady
  • catering

  3. Wysokość opłat za obiady od pracowników niepedagogicznych.

  4. Sposób prowadzenia ewidencji opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej:

  • opłaty stanowiące dochód jednostki budżetowej
  • opłaty gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

  5. Ewidencja księgowa opłat za posiłki (konta: 201, 221, 700, 720).

  6. Ujęcie opłat za posiłki w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.

  7. Ujęcie należności za posiłki sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-N.

  8. Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie (ewidencja odsetek).

  9. Opłaty za wyżywienie a VAT:

  • interpretacja ogólna z 10 czerwca 2020 r. nr PT1.8101.3.2019