Ponowny zapis do PPK - kwiecień 2023 – zmiany w ustawie o PPK i nowe uprawnienia PIP - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przedmiotem proponowanego szkolenia jest ponowny zapis do Pracowniczy Planów Kapitałowych w świetle najnowszych zmian w 2023 roku, oraz nowe uprawniania Państwowej Inspekcji Pracy związane z kontrolą z zakresu PPK.

  Celem szkolenia jest uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia z zakresu nowych obowiązków informacyjnych i administracyjnych, które zostały nałożone na pracodawców, przechowywania dokumentacji pracowniczej PPK, obowiązków i odpowiedzialności pracodawców za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami, ustawowej roli i obowiązków pracodawców w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika, modyfikacji terminu na zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla osoby zatrudnionej, oraz zmian w zakresie terminu odprowadzania wpłat.

   

  Program szkolenia

  1. Nowe obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców
  2. Jakie dokumenty przekazuje pracodawca pracownikowi przy zatrudnieniu
  3. Gdzie i jak długo należy przechowywać dokumentację pracowniczą PPK
  4. Ponowny zapis do PPK – kwiecień 2023 r. – co należy zrobić, jakie obowiązki
  5. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami
  6. W jakich przypadkach na pracodawcy nie spoczywa obowiązek odpowiedzialności za działania związane z PPK
  7. Nowe uprawnienia kontrolne PIP w zakresie PPK
  8. Odpowiedzialność pracodawcy za błędną weryfikację pracownika/zleceniobiorcy – zawarcie umowy o prowadzenie, błędne terminy
  9. Rola i obowiązki ustawowe pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
  10. Obowiązki informacyjne pracodawcy przy nowo zatrudnionych pracownikach. Kiedy należy zrealizować obowiązek informacyjny przed czy po złożeniu deklaracji z rezygnacji
  11. Czy wniosek deklaracji pracodawca może przyjąć przed zatrudnieniem
  12. Kto potwierdza i w jaki sposób dokonanie złożenia deklaracji
  13. Uczestnik 50+ , nowe procedury i zmiany
  14. Czy osoba zatrudniona jednocześnie na dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, lub na umowę o pracę i umowę zlecenia z tym samym pracodawcą może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK tylko z jednego zatrudnienia? Jeżeli tak, to czy w takiej sytuacji należy złożyć dwie osobne deklaracje z rezygnacją?
  15. Umowa o prowadzenie i wypłata wynagrodzenia tego samego dnia – czy jest obowiązek naliczenia pierwszej wpłaty i wykazania jej na liście płac
  16. Modyfikacja terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej.
  17. Zmiana terminu obowiązywania deklaracji o wpłacie dodatkowej uczestnika PPK.
  18. Zmiany w zakresie terminu odprowadzania wpłat.
  19. Ustalanie terminu zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie w przypadku mikroprzedsiębiorcy,  który nie zawierał umów w ustawowym terminie ze względu na złożone rezygnacji