Pracownicze Plany Kapitałowe– co musisz wiedzieć 2024r.? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla działów kadrowo-płacowych

  Celem szkolenia dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie PPK. Przygotowane przez naszych specjalistów kursy mają na celu podniesienie kompetencji i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie PPK. W ofercie szkoleń realizowanych przez naszą firmę, znajdą Państwo wiedzę na temat zmian w prawie istotnych dla działów kadrowo-płacowych. 

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - czego dowiesz się na szkoleniu?

  Szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych zostało skonstruowane tak, aby uczestnicy zdobyli merytoryczną  wiedzę z zakresu PPK. Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. kwestie takie jak zasady dotyczące uczestnictwa w PPK w 2024 r., obowiązki administracyjne i informacyjne pracodawców w stosunku do pracowników czy niezbędne dokumenty PPK w 2024 r. 

  Program szkolenia został przygotowany tak, aby odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Podczas kursu, specjalista przekaże uczestnikom merytoryczną wiedzę połączoną z wiedzą praktyczną, którą stosować można każdego dnia pracy. 

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - kto powinien skorzystać?

  Szkolenie dotyczące PPK skierowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz osób, dla których tematy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi są ciekawe i przydatne w codziennej pracy. 

  Pełną listę szkoleń oraz programów prowadzonych przez naszych specjalistów znajdą Państwo w zakładce szkolenia online. 

  Program szkolenia

  1. Podstawowe informacje na temat PPK w 2024r.

  • zasady dotyczące uczestnictwa w PPK w 2024r.
  • prawa i obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników
  • 0bowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami.
  • obowiązki administracyjne i informacyjne pracodawców w stosunku do pracowników
  • sankcje za wykroczenia związane z prowadzeniem PPK.

   

  2. Kwestie praktyczne  Pracowniczych Planów Kapitałowych 2024r.

  • Rola i obowiązki ustawowe pracodawcy w zakresie PPK w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika.
  • Czy wniosek pracownika zawierający błędy formalne ma skutek prawny?
  • Czy wnioski PPK mogą być przesyłane do pracodawcy drogą elektroniczną czy tylko w formie papierowej. Czy takie wnioski zobowiązują pracodawcę do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o PPK?
  • Czy wniosek deklaracji pracodawca może przyjąć przed zatrudnieniem?
  • Czy osoba zatrudniona jednocześnie na dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, lub na umowę o pracę i umowę zlecenia z tym samym pracodawcą może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK tylko z jednego zatrudnienia? Jeżeli tak, to czy w takiej sytuacji należy złożyć dwie osobne deklaracje z rezygnacją?
  • Umowa o prowadzenie i wypłata wynagrodzenia tego samego dnia – czy jest obowiązek naliczenia pierwszej wpłaty i wykazania jej na liście płac?
  • Jakie skutki prawne ponosi pracodawca w przypadku złożenia rezygnacji z uczestnictwa w PPK a jednoczesnym naliczeniem składki?
  • Korekty w przypadku naliczenia błędnie wpłat do PPK.
  • Korygowanie naliczonej wpłaty na PPK w przypadku, gdy pracownikowi zostało wypłacone za wysokie wynagrodzenie.
  • Korygowanie naliczonych wpłat do PPK w przypadku rozliczenia zwolnienia lekarskiego w kolejnym miesiącu.
  • Korekta wpłat do PPK w przypadku naliczenia i wypłacenia za wysokiego wynagrodzenia.
  • Korekta z tytułu błędnie naliczonych wpłat dla uczestnika korzystającego z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK.
  • Obowiązki pracodawcy związane ze zwolnieniem pracownika/zleceniobiorcy – uczestnika PPK.

  3. Dokumentacja PPK w 2024r.:

  • wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
  • deklaracja o rezygnacji,
  • miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK.